Можете ли да прочете това

Day 4,351, 19:05 Published in Bulgaria Bulgaria by HaMaVАко межоте да пречотете това занчи вие итаме ноебокнивен ум. Не межох да павявром, че загемавъланято на дийвтелсетнотста рзаргаджа таво, кеото чятех.
Фоменанелната слиа на чевошикя рузам сропед порувчнае на унечи лигнивсти, логеподи, като Бат Рамбо пирзнат оротар не е от занечине в къкав ред са пердоднеи бивкуте в енда дума. Енидтвсеното вжано нещо е павръта и паслодента бувка да са на паривлонто мятсо.
Отсалантие бувки мжое да бадът нълапно ръбзаракни и все още да межоте да порчетете ткеста без поблерм. Това е така, зощато чешовкият ум не чете вкяса бувка сама по себе си а дамута, като цяло. Уветидинло нали … А аз ваниги съм сятмъл, че парвосипът е вежан.

Цетла на ститаята 1000 абанота !
Пишете номера на съба ще черпя !