Seçim Sonuçları Hakkında

Day 4,349, 06:16 Published in Turkey Turkey by Eldridge Cleaver

RSP Başkanlık Seçimleri'ne yeni başkan Matanzas yoldaş ile birlikte dört aday daha katılmış ve Matanzas yoldaş oyların %50sini almak suretiyle başkan seçilmiştir. Katılım gösteren birbirinden değerli tüm adaylara partimiz olarak teşekkürü borç biliriz.


Seçimlere katılım oranı görece yüksek olmakla beraber, partimizin üye sayısındaki düşüş çare bulunması gereken ilk sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. RSP e-Türkiye'de yalnızca bir renk ve farklı bir ses değil; aynı zamanda iktidarı isteyen, iktidar olmak için çalışan, fikir ve görüşlerini; politikalarını; yeni katılan ve halihazırda var olan oyunculara aktif bir biçimde anlatan bir yapılanma olmalıdır.

Gerçekleri anlatmak, propagandanın en etkili biçimidir ve iktidarın yolunu açan en önemli anahtardır. e-Türkiye halkına; tüm üyelerimizin katılımıyla gerçekleri, e-Türkiye'nin sorunlarını anlatmalı, sorulacak her türlü soruya interaktif katılımla cevap vermeliyiz.


Eli kalem tutan her üyenin bu partinin neden iktidar olması gerektiğini, devrimci bir şuurla anlatması iktidarın ve üye kazanımının tek yoludur.


Başarı, ancak ve ancak tüm üyelerin aktif katılımıyla gelir.


RSP'nin ve politikalarının tek çare olduğuna önce kendimiz inanmalıyız ve inanıyoruz.


Tüm iktidar halka düsturunu benimsemiş partimiz, halka karşı, halka rağmen değil, halkla beraber çalışacağına söz vermiş, halkın sadece bir sanal kitleden ibaret olmadığının; düşünen, üreten ve emek veren yurttaşlar olduğunun bilincindedir.


Eşitlik yolumuzdur.

Paylaşmak düsturumuzdur.

Adalet onurumuzdur.

Akıl meşalemizdir.

HALK YOLDAŞIMIZDIR...

Devrimci selamlar...