HM | III osa - Sõdimine

Day 4,348, 11:55 Published in Estonia Estonia by Haridusministeerium


III osa

Sõdimine

Navigeerige menüüriba kasutades.
Wars >
Või kasutage päevakäsu otseteed militaarüksuse infovoos (MU feed)

Enne sõdimist on mõistlik liituda mõne militaarüksusega (military unit; MU). Militaarüksusega liitumine võimaldab ligipääsu päevakäsu (daily order; DO) täitmisele, mille eest saab boonuseid.

Sõda (war) algab sõja kuulutamisega (natural enemy seaduse vastuvõtmisega) ja lõppeb rahulepingu sõlmimise või riigi täieliku vallutamisega.
Sõjakäik (campaign) on võitlus regiooni üle, sõjakäik koosneb lahingutest.
Lahing (battle) on sõjakäigu 1,5-2 tundi kestev “raund”.

Sõjakäigu võitmiseks on vaja koguda 94 punkti. Iga lahingu jooksul on võimalik koguda 11 punkti. Lahingu võitmiseks on vaja ühel sõdival poolel koguda 1800 dominatsioonipunkti. Dominatsioonipunkte jagatakse vastavalt mängijate tehtud kahjule (damage) poolele, kes on teinud hetkeseisuga rohkem kahju.

Lahingud jagunevad kaheks: maa- ja õhulahingud.
Maalahingu korral on mängijad vastavalt oma kogemustasemele (experience level) jagatud nelja divisjoni, lahingust saadavad 11 punkti jagatakse divisjonide vahel.
Õhulahingu korral mängijaid divisjonidesse jagatud pole, kuid jagatavaid punkte on 22.

Lahingus saab kahju teha vajutades “kaklemise” nuppu (fight). Kahju suurus oleneb mängija tugevusest ja kasutatava relva kvaliteedist. Kahju saab suurendada kasutades boostereid või tasulisi pakke.

Sõjakäigu võitja valdusesse jääb regioon, milles sõjakäik toimus.

Maalahingus kõige rohkem kahju teinud mängija saab lahingukangelase medali (battle hero; BH) ja sellega kaasnevad 2-5 kulda.
Õhulahingus kõige rohkem kahju teinud mängija saab õhukangelase medali (sky hero) ja sellega kaasnevad 30 kulda.
Sõjakäigu jooksul kõige rohkem kahju teinud mängija saab sõjakangelase medali (campaign hero) ja sellega kaasnevad 5 kulda.

Okupeeritud regiooni vabastamiseks on vajalik võita ülestõususõda (resistance war; RW). Ülestõususõja alustamiseks on vaja kümne mängija toetus, mis maksab igale toetajale 1000 cc. Eduka ülestõususõja korral saavad ülestõusu algatajad ülestõusu kangelase medali (resistance hero) ja sellga kaasnevad 5 kulda. Edutu ülestõususõja korral ei saa ülestõusu korraldajad järgmise 7 päeva jooksul uut ülestõusu toetada. Ülestõusu toetamiseks on vajalik kogemustase 26.