Neden RSP? Neden Sol?

Day 4,342, 02:06 Published in Turkey Turkey by Eldridge Cleaver

eTürkiye'de bugüne değin kurulmuş ve yekdiğerinin benzeri siyasi oluşumlar ve partilerden farklı düşünen bir yapıya sahip olduğu için...

Tüm üyelere ve hatta tüm yurttaşlara eşit söz hakkı vermek gayesinde olduğu için...

Bu bağlamda ifade özgürlüğünü her değerin üstünde tuttuğu için...

Statükonun devamını değil, farklı düşüncelerin filizlenmesini sağladığı ve buna olanak sağladığı için...

Ayrımcı değil, bütünleştirici olduğu için...

Akla değer veren bir anlayışa sahip olduğu için...

eTürkiye'nin "birilerinin" değil "herkesin" ve "hepimizin" olduğunu söyleme cesaretine haiz olduğu için...

Tüm vatandaşların refahına yönelik yollar aradığı için...

Hakça ve eşit bir bölüşüme değer verdiği için...

İnadına RSP ve Sol!

Gücümüze güç kat! Katıl! Destekle! Ve değişime ortak ol!

Selamlar...