Jak Polska próbowała uwolnić Bułgarię - Как Полша се опита да освободи България

Day 4,342, 01:36 Published in Poland Bulgaria by DonBobolino

Dzisiaj jest czarny dzień dla Polski i Bułgarii. Ale jest to także dzień, w którym musimy pamiętać i szanować heroizm i pragnienie wolności.

Tego dnia w odległym roku 1444 r. zginęła jedna z kultowych postaci w bułgarskiej historii. To jest król Polski i Węgier Władysław III Warneńczyk. Zmarł zaledwie dwadzieścia lat. Dla mieszkańców XXI wieku jest to kolejne dziecko, które niedługo zostanie mężczyzną. Dla współczesnych - król jest na szczycie swojej władzy.Po zwycięskich kampaniach Hunyadi przeciwko oddziałom sułtana Murada II w latach 1442–1443 papież przekonał młodego króla, że nadszedł czas, by zniszczyć Imperium Osmańskie i wypędzić Turków z Bałkanów. Tak w październiku 1443 r. Władysław Jagiełło i Hunyadi zgromadzili od 20 do 25 000 armii międzynarodowych, a ich bazą było 12–15 000 rycerzy polskich i węgierskich oraz sił zbrojnych. Obejmuje również 5000 Wołochów Vlada Tepesa - Draculi, 500 łuczników szwajcarskich, a także wielu włoskich najemników.
Krzyżowcy podbijają Nis i, wspomagani przez miejscową ludność bułgarską, docierają do Sofii, ale na początku listopada zimno sztywnieje w Sofii. Mgły pola Ihtiman i śnieg zmuszają Jagela i Hunyadi do wycofania się. Turcy wylewali gniew na Bułgarów i spustoszyli region.

W 1444 r. Jagelo i Hunyadi rozpoczęli drugą krucjatę o wyzwolenie ziem bułgarskich. Sytuacja jest dogodna dla koalicji chrześcijańskiej, ponieważ sułtan ma do czynienia z nagle powstającym pretendentem do tronu i przenosi większość swoich wojsk do Azji.

Krzyżowcy udają się do Warny, skąd chcą przenieść się do Konstantynopola statkiem. Jednocześnie jednak Murad II był w stanie poradzić sobie ze swoim azjatyckim odpowiednikiem nieoczekiwanie szybko. Wenecja wykonuje bardzo dobrą robotę, zapewniając odpłatną flotę dla Turków. W ten sposób udało im się przenieść 100 000 armii do Warny.

Według legendy, kiedy zobaczył przełożonego przeciwnika, król Władysław powiedział: „Pozostało nam już tylko jedno - umrzeć dla chwały, z imieniem Chrystusa w naszych ustach”. Tak to sie stalo. Początkowo w bitwie siły chrześcijańskie zyskały przewagę, ale okazało się to taktycznym przyjęciem dla Osmanów, którzy otoczyli krzyżowców i zabili ich.Podczas bitwy król Władysław III zaciąga się wraz z kilkoma rycerzami w celu ochrony oblężonego Hunyadi, ale niestety wpada ze swoim koniem do jamy wilków i zostaje zabity przez Osmanów. Tak więc Władysław zmarł w bitwie z Turkami 10 listopada 1444 r. I pośmiertnie otrzymał przydomek Warneńczyk.

Dziś pamięć Władysława III Warneńczyka jest silna w bułgarskiej pamięci. Centralny bulwar w Warnie nosi jego imię. Tam gdzie umarł król Polski powstał kompleks muzealny, w którym w 1935 r. zbudowano mauzoleum Warneńczyka. Jest też niewielki pomnik ufundowany przez polskiego rzeźbiarza prof. Marian Koneczni.Днес е черен ден и за Полша, и за България. Но е и ден в който трябва да си спомним и да почетем героизма и жаждата за свобода.

На този ден през далечната 1444 г. загива една от знаковите фигури в българската история. Това е кралят на Полша и Унгария Владислав III Варненчик. Умира едва двадесет годишен. За на това е жителите на 21 век това е все още едно дете, което е на път да стане мъж. За неговите съвременници кралят е в разцвета на силите си.

След победоносните кампании на Хунияди срещу войските на султан Мурад II през 1442 – 1443 г., папата убеждава младия крал, че е дошло времето да се съкруши Османската империя и да ги изгони от Балканите. През Октомври 1443 Владислав Ягело и Хунияди събират 20 – 25 000 международна армия, като основата ѝ са 12 – 15 000 полски и унгарски рицари и оръженосци. В нея са включени и 5000 власи на воеводата Влад Цепеш – Дракула, 500 швейцарски стрелци, както и известен брой италиански наемници. Кръстоносците завладяват Ниш, и подпомагани от местното българско население, стигат до София. Походът обаче се забавя твърде много и през ранния ноември студ сковава София. Мъглите на Ихтиманското поле и снега принуждават Ягело и Хунияди да се изтеглят. Османците изливат гнева си на българите и опустошават региона.

На следващата 1444 година Ягело и Хунияди потеглят на Втори Кръстоносен поход за освобождението на българските земи. Ситуацията е удобна за християнската коалиция, защото султанът се разправя с внезапно изникнал претендент за трона и прехвърля огромната част от войските си в Азия.

Кръстоносците се отправят към Варна откъдето искат с кораби да се прехвърлят към Константинопол. В същото време обаче Мурад II успява да се справи неочаквано бързо със своя опонент в Азия. Много добра услуга му прави Венеция, която срещу заплащане осигурява на османците огромна флотилия. Така те успяват да прехвърлят 100 000 армия във Варна.

Според легендите като видял превъзхождащия противник, крал Владислав казал „Сега вече ни остава само едно – да умрем за прослава, с Христовото име в уста“. Така и става. Първоначално в битката обединените християнски сили получават надмощие, но това се оказва тактически приом на османците, които обграждат кръстоносците и ги избиват.

По времето на битката крал Владислав III, който до този момент стои настрана, се впуска с неколцина рицари, за да защити обградения Хунияди, но за нещастие пада с коня си в вълча яма и бива посечен със сабя от връхлитащ конник-османец. Така той загива в бой с турците на 10 ноември 1444 г. и посмъртно получава прозвището Варненчик.Днес споменът За Владислав III Варненчик е силен в българската памет. На негово име е кръстен централният булевард във Варна. На лобното място на младият полски крал е изграден музеен комплекс, където през 1935 г. е създаден мавзолей на Варненчик. Тук се намира и малък паметник, подарен от полския скулптор проф. Мариан Конечни.