Plato ankieta x Plato's questionare about Multiple Aircraft Rounds

Day 4,341, 07:31 Published in Poland Poland by bzylek


Jak mogliście dziś rano zauważyć, Plato zaprosił nas do udziału w ankiecie na temat proponowanych zmian w powietrznych bitwach. Mowa tutaj oczywiście o wprowadzeniu SEKTORÓW A B C D w bitwach powietrznych, zmianę wartości SH z 30g na 8g oraz zmianę ilości przyznawanych punktów z 22 na 20(każdy sektor za 5 pkt). Takie rozwiązanie zostało wprowadzone tymczasowo na okres zeszłego Weekly Challengu.

Jednym takie zmiany się spodobały, inni byli przeciwni, a na pewno znalazły się też osoby, którym jest to totalnie obojętne.

Głosujemy za pomocą EMOJIS pod shoutem Plato:
👍 -> Super, zajefajnie!
😆 -> Ma to potencjał
😲 -> Nie obchodzi mnie to, nie jestem lotnikiem
👎 -> Nie, dziękuje

Jeśli chcemy mieć wpływ na rozwój gry, ja osobiście zapraszam do udziału w ankiecie i oddaniu głosu wg. własnego uznania.

Jeśli chcecie się podzielić swoimi przemyśleniami i wrażeniami zróbcie to w komentarzu!
As you could see this morning, Plato invited us to participate in a questionary about Multiple Aircraft Rounds Event. Of course, we are talking about the introduction of A B C D SECTORS in air battles, a change in the value of SH from 30g to 8g and a change in the number of points awarded from 22 to 20 (each sector for 5 points). This solution was introduced temporarily for the last weekly challenge period.

One liked these changes, others were opposed, and there were certainly people who totally dont care.

We vote with EMOJIS in Plato's shout:
👍 -> I love it
😆 -> It has potential
😲 -> I don't care, I'm not an aviator
👎 -> No, thanks

If we want to influence the development of the game, I personally invite you to participate in the questionary and vote at your own discretion.

If you want to share your opinion, do it in the comment!