کاندیداتوری----فریبرز

Day 4,333, 02:21 Published in Iran Iran by j o k er

باشدکه اززمره کسانی باشیم که این جهان رابه سوی ابادانی وپیشرفت رهنمون سازیم
(اشو زرتشت)

سه ماهی هست که توی حذف هستیم و هیچ کاری انجام نمیدیم
حتی از جنگ روزانه هم خبری نیست
دست گل جدید هم خبری هست که اخیرا پخش شده که از اتحاد هم قراره کیک بشیم .
مشخص بود این اتفاق میوفته
وقتی توی سه ماه گذشته دولتی وجود نداشته و فقط این ارتش پرشین ارمی بوده که توی اتحاد فعال بوده
این اتفاق قابل پیش بینی بود
ما ملتی هستیم که از تاریخ هیچ وقت درس نمیگیریم
از دو سال پیش بررسی کنید چی بر سرما گذشته
بعد از اینکه سالها دچار رخوت بودیم
فعال شدیم
و این نتیجه اش بود

بعد از این چه بر سر ایران اومد
دوره های بعد از سر عقده گشایی فقط سعی کردید
به جای کارکردن .دوره خوب من رو خراب کنید
از پشت سر من حرف زدن بین متحدین تا بخشیدن مناطق مهم اسلواکی با بوس به اوکراین بود
بعد از دو سال چه سودی عایدمون شد؟
اکانت نادر کل دیو 4 ایران رو نابود کرد همه فایترها رو فراری داد از بازی
همین شد که حتی یک بار نتونستیم از کشور دفاع کنید
سر حمله ترکیه اون همه خیانت شد
اومدن دولت رو زمین زدن چه نتیجه ای حاصل شد؟
هر کشوری دیگه به خودش اجازه میده ایران رو حذف کنه و برای متحدین هم اصلا مهم نیست
دولت وقت حتی یه اپیک نمیتونه اول هفته هماهنگ کنه
اون یکی با مولتی هاش میاد که دوباره درامد زایی کنه
این تاریخ ماست و وقتشه از اینها درس بگیریم
بدی این دنیا این هست که شما یه جایی احساس میکنی به اخر همه چیز رسیدی و تمام
شده برات و میکشی کنار
بگذریم

توی شرایط فعلی دوباره میایم تا اوضاع رو درست کنیم
در قدم اول تمام این مخ ها و کارشناسان و تئورسین ها رو از اتحاد و امور مملکت اخراج خواهم کرد
و به جای اونها افرادی که اولا انگیزه و دوما ایده جدید دارن جایگزین خواهم کرد
سعی خواهم کرد دوباره توی اتحاد فعال بشیم
قول نمیدم جلوی اخراج ایران رو بگیرم ولی همه تلاشمون رو خواهیم کرد
جنگ روزانه دوباره فعال خواهد شد و اپیک هفته ای دائر
خواهد بود
وزرا و کابینه مشخص شده اند که یا این مقاله اپدیت شده و قبل انتخابات اسامی اعلام میشه و یا مقاله جدید زده خواهد شد
خلاصه فعال بکشید و اسلحه ها رو در بیارید که کلی کار داریم

Yours truly,
Fariborz, Legend of persia