eTR Havacılık Kuralları ve Milli CO Projesi

Day 4,319, 15:00 Published in Turkey Turkey by JUJU The Lord Of The Waters.
Özet: Havacıların dikkatine, Combat Order ayağınıza geldi.

eTR Milli Eğitim Bakanlığı 1332304 Sayılı Tebliği

eTR Genç ve Elit Havacılar İşbirliği Programı ve SH Kuralları

1- AMAÇ

-eTR hava sahasının ve hava damage kapasitesinin verimli kullanılarak hava savaşları gelirinin eTR ye / eTR oyuncularına aktarımının yükseltilmesi ve mümkünse %100 e ulaştırılması.

-Elit havacıların savaş ve SH kurallarının düzenlenmesi.

2- KAPSAM

Bu program, SH avcılarını, SH avcısı adaylarını ve MU su farketmeksizin tüm yeni oyuncuları kapsamaktadır.

Programın uygulanma zamanları, Göktürk Ordu komutanlarınca belirlenmek üzere, savaş ve event dönemlerini kapsayamayabilmekle beraber, geri kalan tüm farm dönemlerini kapsamaktadır. Programın askıya alınması yalnızca komutanların duyurusu ile mümkündür.

3-UYGULAMA

Bilindiği üzere, hava savaşlarında genel kural min. 70k vurulmasıdır. Ancak kazanılacak cephelerde duvar sorumluluğu SH ya giren oyuncudadır ve duvar geriye düştüğünde 80-90k ya kadar damage vurarak hatta bar yakarak duvarı çevirmek durumunda kalabilmektedir.

Tabi bu aksiyonun alınması kabaca SH avcısı oyuncuya günde 10-20k arası damage ye, ayda 300-600k arası damage ye yani teorik olarak aylık 4,5 - 9 SH ya mal olmaktadır.
(Yukarıdaki hesap konuyu anlatmak amacı ile farazi olarak yapılmıştır, şartlara göre çok fazla +- değişkenlik gösterecektir.)

Bununla birlikte yaptığım gözlemlere ve SH avlarken edindiğim tecrübeye göre özellikle kendi hava sahamızda isek 60-65k bandında da rahatlıkla SH alınabilmektedir. SH avcılarının kazanılacak cephede düşük damage ile SH alabilmesi de baybilerin altan yeterli damage bırakması ile sağlanabilir. Tabi öncelikli amaç 80-90-100k gibi damagelerden kurtulmamız.

Burada programımız devreye girmektedir. Kurulacak telegram gurubunda SH avcısı bu işe hevesli havacı adayları bir araya getirilerek, genç havacılar SH avcısına alttan destek için damage bırakacak. SH avcısı da 20 cc / 1000 damage olarak ödeme yapacak ve FF ini daha fazla SH alabilmek için korumuş olacak. Yani win-win olayı gerçekleşecek.

Aynı zamanda SH cı arkadaşlar da birbirlerine damage satarak, cephe beklerken dolan ff lerini daha verimli kullanılabilirler.

Devlet duruma göre aynı fiyattan RW lerde karşıdan vurulması için de veya SH avcıları karşıdan SH ya girdiğinde de damage satın alabilecektir. Böylece baybilerin Freedom Fighter madalyası da ek gelirleri olacaktır.

4- PROGRAMIN AMAÇLANAN GETİRİLERİ

-Amaç kısmında belirtildiği üzere eTR hava sahası gelirinin mümkün mertebe eTR vatandaşlarınca kullanılması.
-SH avcılarının Madalya/FF oranının artırılması, böylece artan pack fiyatları nedeni ile azalan SH avcısı sayısının korunması ve yükseltilmesi ve farm gelirin artırılması.
-Genç havacıların düşük ranklarda ve hatta oyuna başlar başlamaz interaktif olarak savaşlara katılıp gelir elde etmesi, cephe takip etmesi, elit havacı grubu ile direkt iletişime geçme ve birlikte çalışma imkanı elde etmesi, ve ilerde SH avcılığının kritik bir konusu olan cepheye ilk giriş konusunda tecrübe edinmeleri.
-Scriptlerle kör kurşun şeklinde harcanan damage potansiyelinin güdümlenmesi.
-eTR nin ciddi savaşlarında bırakılan hasarın yani harcanan stoğun, elit havacılar arasında dengelenmesi. Bu sayede hava ordusunun her daim etkin ve güçlü kılınması.
-TW lerin işleyişinin, maliyetinin azaltılarak düzenlenmesi.


5- HAVA SAVAŞLARININ DÜZENLENMESİ SH AVCILIĞI KURALLARI

-Bu programa tüm SH avcılarının katılımı zorunlu olacaktır.
-SH avcıları bu sayede daha fazla stok yapacak.
-Gerçek savaşlarda tüm SH avcılarının katılımı zorunlu olacaktır.
-Mazeretli olarak veya kendi isteği ile gerçek savaşta belirlenen minimum damage i vurmayan havacılar, katılamadıkları ilk sefer için 10k, diğer her bir sefer için 2,5k artacak şekilde vurmadığı damage in satın alınmasında kullanılmak üzere mazeret fidyesi ödeyecek.
-Mazeret fidyesi 2 ayda bir sıfırlanarak 10k dan başlatılacak.
-Gerçek savaşlarda vurmayıp fidye ödemeyi de kabul etmeyen ve TW lerde sorumluluğunu yerine getirmeyen uçaklara hava sahası (rez sistemi) kapatılacak.
-SH avcısı girdiği TW cephesinde duvardan sorumlu olacaktır, duvarın uygun konumda olmasını sağlamak için hasar satın almak ve gerekirse kendisi takviye yapmak zorundadır.
-SH avcısı win cephede kendi vurduğu damage+satın aldığı damage 90k x det olduğunda sorumluluğunu yerine getirmiş olacaktır, bundan daha fazlası gerektiğinde ordu organize olarak SH avcısına yük olmadan destek sağlayacaktır.
-Sorumluluğunu yerine getiren SH avcısının madalyası korunacaktır.
-Genç uçaklar gerçek savaşlarda karşılık beklemeksizin vuracak, damage satmak için ff tuttuğu belirlenen genç uçaklar sistemden çıkarılacaktır. Tecrübesiz oyuncular ilk zamanlarında bu kuraldan muaftır.

6-SORUMLULUKLAR

-Bu programın taslak metninin hazırlanmasından MEB sorumlu olacaktır (ki hazır zaten 🙂 )
-Taslak metni nihai metne dönüştürmekten ve programın uygulanmasından Hava Orduları Komutanları sorumlu olacaktır.
-Programın uygulamaya konulmasından hükümet sorumlu olacaktır.
-Hava Orduları komutanları, gold kuru ve programın verimini göz önüne alarak, sürekliliğinin sağlanması ve tarafların mağdur olmaması amacı ile cc/damage oranını değiştirme hakkına veya gold/damage olarak sabitleme hakkına sahiptir.
-Hava orduları komutanı, savaşların ciddiyetine, det miktarına, hava ordusunun stoklarına göre, gerçek savaşta bırakılması gereken minimum damage miktarlarını belirler, gerekli gördüğünde havacıları ranklarına göre gruplandırıp gruplara ayrı damage miktarı belirler.

7-SON HÜKÜMLER

Bu program nihai metni oluşturulup, hükümetin onayına sunulmasını takiben bir sonraki BP zamanı yürürlüğe girer.

Ülke Başkanı Red.Lion, Savunma Bakanı deli ormanlı, Başbakan Er Turan ve Milli Eğitim Bakanı Juju The Lord of The Waters tarafından eİmzalanmıştır.

---SON---


Ek-1: İlgili telegram grubuna katılmak için başvurular aşağıdaki kişilerden birine veya hepsine yapılabilir.
https://www.erepublik.com/en/citizen/profile/2724994
https://www.erepublik.com/en/citizen/profile/9393029
https://www.erepublik.com/en/citizen/profile/9325204
https://www.erepublik.com/en/citizen/profile/3978509
https://www.erepublik.com/en/citizen/profile/1332304