İlk sayımız

Day 4,318, 08:44 Published in Turkey Turkey by Yeprat

"Yüzyılı aşkın bir süredir, kapitalist burjuvaziyi, bü­yük mülk sahiplerini, emperyalistleri, oportünistleri ve Marksizm - Leninizm döneklerini korkutan şey komü­nizmdir. Yüzyılı aşkın bir süredir, kapitalizmin yıkıl­ması ve sosyalizmin zafere ulaşması mücadelelerinde proletaryaya Marksizm - Leninizm öncülük etmektedir. O’nun muzaffer bayrağı uzun bir süre bir çok ülkede dal­galandı. İşçiler, köylüler, halkçı aydınlar, kadınlar, genç­ler; Marks, Engels, Lenin ve Stalin’in uğruna savaştığı adil, özgür, eşit, insanca bir yaşamın iyiliklerini gördü­ler. Eğer, Sovyetler Birliği’nde ve karşı-devrimin utkuya ulaştığı başka ülkelerde, sosyalizm devrildiyse, bu, bur­juvaların ve revizyonistlerin iddia ettiği gibi, Marksizm - Leninizmin yenildiği ve artık değerini kaybettiği anlamı­na gelmez." Enver Hoxha

İlk sayımızda E-Türkiye halkını saygıyla selamlarız. Gazetemizde fırsat buldukça E-Türkiye gündemi, Marksizm-Leninizm ve tarihle alakalı paylaşımlar yapmaya çalışacağız. Davamıza gönül vermiş yoldaşlara selam olsun.