Coloring weapons S01E05

Day 4,258, 13:31 Published in Poland Poland by againandagain
Rysunek tygodnia to broń Q5
This week's topic is Q5 weapon.


Ale o co biega? Instrukcja w pierwszym numerze
But what's going on? Full instructions in the first issue of newspaper.Prace z ubiegłego tygodnia.
Last week images.

W ostatnim numerze mieliśmy tylko jeden rysunek, więc głosowania nie będzie.
In the last article there was only one picture, so no voting this week

Rysunek numer 1 (Miisiu82)


Zaległe nagrody (Q4 weapon):

Pula nagród : 1276 PLN
1 miejsce - miqel80- 766 PLN

Nagroda za logo TGS:
Pula nagród : 1460 PLN
1 miejsce - miisiu82- 876 PLN + 2000 PLN TGS bonus

Szczegółowe wyliczenia tutaj / Detailed calculations here


Proszę o voty, suby i szerzenie kolorowego szaleństwa wśród swoich e-znajomych.
Please vote, sub and share this colorful madness with your e-friends.