Verimlilik Hesapları [Eğitim Makaleleri Serisi] #1

Day 4,256, 02:22 Published in Turkey USA by H3LL b0Y

Merhaba arkadaşlar. Bu makale daha önce açılmıştı. Ancak yeni mekanıma geçiş yaptığımdan dolayı, serinin bozulmaması açısından burada tekrar açıyorum.

Oyuna her geçen gün yeni arkadaşlarımız katılıyor. Bu durumu göz önünde bulundurarak, benim de daha önce yaşadığım oyun dinamiklerine yönelik zihinsel karmaşanın önüne geçmek adına fırsat buldukça eğitim makaleleri yazacağım. Yeni oyuncuların, oyun dinamiklerine yönelik hakimiyeti arttıkça oyunda daha kalıcı olacakları ve oyundan zevk alacakları kanaatindeyim.

Bu makalemizin konusu ekonomi modülünün en önemli argümanı olan verimlilik hesapları olacak.

1.VERİMLİLİK NEDİR?

Verimlilik, herhangi bir endüstrideki üretim miktarını çeşitli faktörlere göre belirleyen sayısal veridir ve bu sayısal veri ''verimlilik bonusu'' olarak bilinir. Verimlilik bonusu aşağıdaki formül ile hesaplanır:

VERİMLİLİK BONUSU= ÜLKE VERİMLİLİK BONUSU + BÖLGE VERİMLİLİK BONUSU + OYUNCU GÜÇLENDİRİCİ - BÖLGE KİRLİLİK FAKTÖRÜ1.1. Ülke Verimlilik Bonusu

Ülke verimlilik bonusu, verimliliğin en önemli kalemidir ve ülkenin sahip olduğu bölgelerdeki kaynakların dağılımı ile ilgilidir.

Oyunda 4 adet sektör bulunmaktadır. Bunlar gıda, silah, ev ve uçak sektörleridir. Bu 4 sektöre ait, 5'er tane kaynak (hammadde) bulunmaktadır.

GIDA HAMMADDELERİ: Geyik, Tahıl, Sığır, Meyve, Balık
SİLAH HAMMADDELERİ: Kauçuk, Güherçile, Petrol, Aliminyum, Demir
EV HAMMADDELERİ: Granit, Kalker, Kil, Ahşap, Kum
UÇAK HAMMADDELERİ: Neodim, Kobalt, Wolfram, Titanyum, Magnezyum

Hammaddeler her sektörde çok nadir, nadir, ortalama ve yaygın olmak üzere sınıflandırılmıştır. Eğer bir bölge çok nadir bulunan hammaddeye sahipse, o bölgenin ülke verimlilik bonusuna katkısı %30 iken; yaygın bulunan bir hammaddeye sahipse o bölgenin ülke verimlilik bonusuna katkısı %10 olmaktadır.

%30 katkı sağlayan hammaddeler: Geyik, Kauçuk, Granit, Neodim
%25 katkı sağlayan hammaddeler: Tahıl, Güherçile, Kalker, Kobalt
%20 katkı sağlayan hammaddeler: Sığır, Petrol, Kil, Wolfram
%15 katkı sağlayan hammaddeler: Meyve, Aliminyum, Ahşap, Titanyum
%10 katkı sağlayan hammaddeler: Balık, Demir, Kum, Magnezyum

Bu hammaddelerin bir ülkenin sahip olduğu bölgelere göre dağılımı, ülke verimlilik bonusunu belirlemektedir.

Aşağıdaki örnek görselde Türkiye'deki mevcut gıda ve silah sektörlerinin bölgelere göre hammadde dağılımları yer almaktadır. Bu görsele göre gıda sektöründe tüm hammaddelere sahip olan Türkiye'nin, gıda sektörüne yönelik ülke verimlilik bonusu % 100 seviyesindedir. Silah sektöründe ise çok nadir bulunan kauçuk ve nispeten nadir bulunan güherçile ülke verimlilik bonusuna %55'lik bir katkı sağlamaktadır. Aliminyum ve petrol bonuslarının sırasıyla %15 ve %20 bonus sağlamaları gerekirken bu rakamların yarısı miktarınca katkı sağladıkları görülmektedir. Bunun nedeni, bu bonusların bulunduğu bölgenin ülkenin başkentiyle doğrudan kara bağlantısının kesilmiş olmasıdır. Dolayısıyla bu iki hammadde, potansiyelinin yarısı miktarınca katkı sağlayarak, totalde ülkenin silah sektöründeki verimlilik bonusunun % 72,5 olmasını sağlamıştır. (25+7,5+10+30)

Demekki neymiş, eğer ülkenin sahip olduğu bölgenin başkente doğrudan kara bağlantısı yok ise, ülke bonusuna potansiyelinin yarısı oranınca katkı sağlamaktaymış.
1.2. Bölge Verimlilik Bonusu

Oyunda her ülke, yerel bölgelere ayrılmıştır. Örneğin Türkiye'nin core (yani orjinal) bölgelerine baktığımızda; İstanbul, Samsun, Ankara, Erzurum, Diyarbakır, İzmir ve Antalya olmak üzere 7 yerel bölgesinin olduğunu görmekteyiz.

Her bölge, sahip olduğu hammadde kaynağı ile ülke verimlilik bonusuna katkı sağlarken; aynı zamanda bölgesel düzeyde belli bir sektöre yönelik sahip olduğu kaynak ya da kaynaklar ile bölge verimlilik bonusuna katkı sağlamaktadır. Ancak her bölgede, bölgesel kaynak bulunacak diye bir kaide yoktur.Yukarıdaki görseli dikkatle inceleyelim. Bu görselde, X bölgesinin ülke ve bölge bonusları görülmektedir. Bu bölge, sahip olduğu bölgesel gıda kaynakları ile, gıda üretiminde bu bölgede üretim yapanlara ek üretim sağlamaktadır. İşte buna bölge verimliliği diyoruz. Bölge verimliliği, bölgesel düzeydeki belli bir sektöre yönelik kaynakların, ulusal düzeyde ülke üretimine yaptığı katkı oranının 5' bölünmesiyle hesaplanmaktadır. Yine örnek görselimizden yola çıkarsak; bölgesel düzeyde tahıl, meyve ve geyik kaynakları bulunmaktadır. Tahıl ulusal düzeyde %25, meyve %15, geyik %30 katkı sağlamaktadır. Tüm bunları sırasıyla 5'e böldüğümüzde; tahılın bölge verimlilik bonusuna katkısı %5, meyvenin %3, geyiğin %6 olmaktadır. Bu üçünün toplamı ise, gıda sektöründe bölge verimlilik bonusunun %14 olduğunu göstermektedir.

Aşağıdaki görselde Y bölgesine ait bonus rakamlarını görmekteyiz. Görsele göre bu bölgede herhangi bir sektöre ait, bölgesel düzeyde kaynak bulunmamaktadır. Dolayısıyla verimlilik bonusu hesaplanırken, formülde bölge verimlilik bonusu yerine 0 yazılacaktır.
1.3. Oyuncu Güçlendirici

Verimlilik bonusundaki en önemsiz ve oyunun maddi yönüyle ilgili olan kalem, oyuncu güçlendirici faktörüdür. Bu kalem ile verimlilik bonusuna katkı sağlamak için reel para ile paket satın alınması gerekmektedir.


1.4. Kirlilik

Kirlilik faktörü, verimlilik hesabında üzerinde dikkatle durulması gereken bir konu olmakla birlikte; formülün içindeki en dinamik kalemdir. Çünkü sürekli değişim göstermektedir (birkaç saatte bir). Ve bu kirlilik denilen meret öyle bir şeydir ki, bölge verimlilik bonusunun sağladığı katkıyı bazen tamamen yutabilmektedir.

Kirlilik bir bölgede her sektöre (mamul ürün ve hammadde ayrı ayrı) ve kaliteye göre ayrı ayrı hesaplanmakta olup, % 0 ile % 25 arasında değişim göstermektedir. Örneğin X bölgesinde gıda sektörü üzerinden bir senaryo oluşturalım. Bölgemizde 1000 q1 gıda, 750 gıda hammaddesi, 500 q3 gıda, 100 q7 gıda üretiliyor olsun. Bu bölgede kirlilik faktörünün oransal sıralaması şu şekilde olacaktır: q1 gıda > gıda hammaddesi > q3 gıda > q7 gıda. Yani q1 gıda üreten kişiler kirlilik faktöründen daha fazla etkilenecek ve üretimleri de o oranda düşecektir.

Buradan çıkan sonuç şudur: bir bölgede nüfus ne kadar fazlaysa, kirlilik de o kadar fazla olacaktır. Çünkü nüfusun fazla olduğu yerde üretim de fazla olacaktır!

Aşağıdaki görselde bir bölgenin kirlilik oranları görülmektedir. Bu görsele göre gıda hammaddesi üreten birinin üretimi %2.77 düşerken, q7 silah üreten birinin üretimi % 11.04 düşecektir. Buna karşılık q2 silah üreten birinin kirlilik nedeniyle üretiminde herhangi bir kesinti olmayacaktır.
ÖRNEK UYGULAMA

Şimdi örnek bir verimlilik hesabı yapalım. Diyelim ki, X bölgesinde q7 tank üretimi yapıyoruz.Bu görselde görüldüğü gibi ülkenin silah bonusu %45 olsun. Bölge silah bonusu ise %9 olsun. Oyuncu güçlendirici satın almadığımızı varsayalım ve q7 tank için kirlilik faktörü de % 13.78 olsun. (Bu görselde gördüğünüz veriler her bölgenin sayfasında bulunmaktadır. Ülke Sayfası>Toplum>Bölge)

Verilerimizi formülde yerine koyduğumuzda aşağıdaki sonuç çıkacaktır:

Verimlilik Bonusu= 45 + 9 + 0 - 13.78 = 40.22

Demekki bu bölgede q7 tank üretirken %140.22 bonustan faydalanıyormuşuz.
Silah sektörü 0 bonusta 10 birim ürün üretmektedir. Dolayısıyla %140.22 bonusta (10 x 140.22)/100 = 14.02 birim ürün üretilecektir.
Umarım açıklayıcı olmuştur. Oyun dinamiklerine yönelik merak ettiklerinizi, kafanıza takılanları yorumlarda belirtirseniz vakit buldukça onlarla ilgili de makale yazabilirim.