KAKO EDRŽAVE RATUJU

Day 4,254, 02:31 Published in Serbia New Zealand by bralek

Pozdrav svima,

Današnja tema ovog članka je KAKO EDRŽAVE RATUJU.

Postoje 3 načina kako jedna edržava može da ratuje sa drugom edržavom:

1. Objavljivanjem rata (Declare war)
2. Izglasavanjem državnog neprijatelja (Natural enemy)
3. Vazdušni udar (Airstrike)

Objavljivanje rata (Declare war)

Objavljivanje rata je zakon koji predlaže predsednik i izglasava ga kongres. Zakon prolazi glasanjem "ZA", prostom većinom glasova. Posle prolaska zakona, novi rat biće pokrenut na državu kojoj je rat objavljen. Objavljivač rata ima 24 časa da napadne, pre nego što izgubi inicijativu (dozvoljavajući drugoj državi da napadne). Rat može biti objavljen samo ako država kojoj se objavljuje rat deli istu granicu sa objavljivačem.

Cena
Cena objave rata se izračunava po sledećoj formuli:
200 zlatnika + 10% * broj igrača države koja napada čiji je nivo najmanje 5
Prirodni neprijatelj je zakon koji se može koristiti za definisanje najomraženijeg neprijatelja vaše zemlje. Svaka zemlja može imati samo jednog prirodnog neprijatelja izabranog u datom trenutku. I Kongres i predsednik mogu da ga predlože.

Izglasavanjem državnog neprijatelja (Natural enemy)
Država može da izglasa drugu državu kao svog prirodnog neprijatelja ako imaju zajedničke granice. Prirodni neprijatelj može biti izabran predlaganjem i glasanjem za zakon. Ovaj zakon je prvi zakon koji može biti predložen i od strane predsednika i od strane kongresa.

Efekti
Kada se predlog prihvati:
• Besplatan rat biće otvoren između zemalja,
• Građani države koja je izglasala neprijatelja će dobijati 10% bonusa kada se bore protiv prirodnog neprijatelja.
• Napomena: Ovo se odnosi samo na učinak napravljen u bitci. Računa se i u kopnenim i u vazdušnim borbama. Prirodni neprijatelj ne utiče na rank poene građanina.

Ne možete da potpiše mirovni sporazum sa prirodnim neprijateljem: obe zemlje moraju prvo da uklone prirodnog neprijatelja pre nego što potpišu mirovni sporazum. Kada je prirodni neprijatelj postavljen, ne može biti promenjen narednih 7 dana. Nakon što je prošlo 7 dana, prirodni neprijatelj može da se promeni u neku drugu zemlju ili da se ukloni. Ako uklonite prirodnog neprijatelja, građani vaše zemlje više neće dobijati 10% bonus štete protiv prethodno postavljenog prirodnog neprijatelja. Možete da postavite novu zemlju za prirodnog neprijatelja nakon što uklonite onu prethodnu.

Izglasavanje

Zakon se izglasava od strane kongresa i predsednika kao i svi ostali zakoni. Ali, za ovaj zakon je potrebno 66% glasova da bi bio usvojen.

Često postavljana pitanja

Da li je zakon za prirodnog neprijatelja obostran? Ako država A proglasi državu B kao svoj neprijatelja, da li to znači da država B takođe ima državu A kao neprijatelja?
Ne, prirodni neprijatelj nije obostran osim ako države ne proglase jedna drugu za neprijatelja. Može se desiti da država A ima državu B za neprijatelja, a država B da ima državu C za neprijatelja. U tom slučaju građani države A dobijaju bonus za svog neprijatelja, a država B za svog.

Može li moja država biti izglasana kao prirodni neprijatelj od strane više država odjednom?
Da, može.

Da li ću biti u mogućnosti da uklonim prirodnog neprijatelja?
Bićete, jedna od opcija je upravo to, ali ta opcija je moguća tek nakon 7 dana od izglasavanja zakona.

Da li bonus prirodnog neprijatelja u borbi važi i za saveznike?
Ne, važi samo za građane koji imaju državljanstvo države koja je izglasala tu državu za neprijatelja.

Šta se dešava ako već postoji rat protiv zemlje B, i postoje dva zakona u isto vreme, jedan proglašava mir sa zemljom B i jedan predlaže zemlju B kao prirodnog neprijatelja?
Ako je mir izglasan pre prirodnog neprijatelja, rat će biti zatvoren u početku, a onda ponovo otvoren besplatno kao rezultat izglasavanja prirodnog neprijatelja. Ako se prirodni neprijatelj izglasa pre mira, mir će biti automatski odbijen.

Šta se dešava ako se izgube granice sa prirodnim neprijateljem?
Prirodni neprijatelj će se ukloniti automatski.


Vazdušni napad (Airstrike)

Vazdušni napad može započeti predlaganjem zakona Vazdušnog napada od strane predsednika države, onog trenutka kada su zahtevi zakona ispunjeni i kada ga kongresna većina odobri(50%+).

Samo države koje nemaju granicu sa tvojom mogu biti odabrane kao meta za vazdušni napad.

Vazdušni napad ima dva uslova:

1. količina zdravstvenih jedinica (obezbeđenih iz hrane)
2. količina valute


Količina svakog uslova može varirati od države do države na osnovu bogatstva iste.
Zakon za Vazdušni napad može biti predložen samo jednom svakih 14 dana, ali samo odobreni zakoni se uzimaju u obzir.
Svaki građanin iznad 25. nivoa može da doprinese zahtevima vazdušnog napada.

REZIME NAJBITNIH ČINJENICA:

1.Objavljivanje rata i Vazdušni udar koštaju - Izglasavanje državnog neprijatelja je besplatno
2.Objavljivanje rata i Vazdušni udar samo predsednik može da predloži -- Izglasavanje državnog neprijatelja može predložiti i predsednik i kongres
3. Da bi se usvojio neki od ovih zakona potrebna je određena većina glasova ZA:
* Objavljivanje rata – potrebna je prosta većina (u teoriji samo 1 glas da glasa ZA zakon će biti usvojen)
*Vazdušni napad – potrebno je da glasa 50%+ glasača mora da glasa ZA
*Državni neprijatelj – potrebno je da glasa 66% glasača (glasači su i predsednik i kongresmeni)
4. Samo Državni neprijatelj daje prednost u bitkama +10% više štete
5. Za Objavu rata i Državnog neprijatelja potrebno je da se države međusobno graniče, dok kod Vazdušnog udara države ne smeju da se graniče.
6. Jedna država može izglasati Objavu rata i Vazdušni udar prema više državama - Jedna država može da izglasa samo jednu državu kao Državnog neprijatelja
7. Kod Objave rata država koja je izglasala taj zakon ima 24 časa da napadne državu prema kojoj je usmeren taj zakon, nakon 24 časa, ta druga država može preuzeti inicijativu i ona prva izvršiti napad - Kod Vazdušnog udara i Državnog neprijatelja to ne važi
8. Kod Državnog neprijatelja između država kod kojih je uspostavljeno da bi se sklopio mir potrebno je da prođe 7 dana od izglasavanja a nakon toga:
*da se izglasa da ta država više nije njen državni neprijatelj ili
*da se neka druga država izglasa državnim neprijateljem
**izuzetak da nije potrebno da prođe 7 dana –> ukoliko se izgubi granica između država (Prirodni neprijatelj ukloniće se automatski.)
9. Zakon za Vazdušni napad može biti predložen samo jednom svakih 14 dana, ali samo odobreni zakoni se uzimaju u obzir.