Jeśli jesteś w TGS i PPP jednocześnie.

Day 4,213, 11:34 Published in Poland Poland by Uzury Zezre

Jeśli jesteś w Taktycznej Grupie Szturmowej i Polskiej Partii Patriotycznej jednocześnie Twój poranek wygląda mniej więcej tak: