Скучно ми е, раздавам за благото на народа.

Day 4,190, 12:09 Published in Bulgaria Bulgaria by Anomandyris

Всеки драснал в статията получава 20 танка к7 и 1000 к1 леб.