My past year in GAMA and eCroatia

Day 4,095, 12:39 Published in Croatia Greece by alioth
Članak na hrvatskom slijedi ispod

I am celebrating two anniversaries these days. One was on 2nd of February when I joined GAMA, and 2nd is today when I changed CS one year ago, came here to eCroatia and joined the MoFa team.

I am very proud and grateful that I can be with them. I got many brothers and friends and an eFamily. During these time greek friends become my brothers and Croatia become my eFamily.My history started with Croatia in April 2017 and with Greece in May 2017. Almost in the same time. These two countries helped me to find myself in eRep. Before 2017 I was a 2 clicker.

I will never forget that moment when I first met with my Greek brothers. This happened before my first surgery and I met with them in a circular.
I thought “omg this is F@nis and N4zGuL” I knew them from the battlefield. And after some time I also talked with Pasok na goustaroume (I don’t know how much), but first 2 of them became my very good friends, and Pasok become my 2nd brother!
I am grateful and thankful to them all for so many things. I know I can always count on them, and they and Greece are and will stay in my heart!

My story with Croatia started almost 2 years ago when I was sitting at a conference in Venice (Italy) and the current lecture bored me. I looked at eRepublik - I was a Hungarian MoFa at the time - and noticed I got a message from Samohajduk101. Hmm, I thought, let’s see what did he write. And our conversation started. It was funny - he thought I’m a doctor and a man because I was sitting at a conference 😃 This was my first step towards coming to eCroatia.

My second step was when I noticed a shout about Romper coming back. I was sitting in a beer house with my old university classmate. I voted the shout so I could follow and see it later when I will arrive at home. It caused a big trouble on Pacifica’s Discord 😃 I was Hun MoFa atm, and that was on February 3.

I wanted the change to happen earlier than that but the Hun CP at that time wouldn’t let me resign from MoFa position. But when eUSA attacked eCro in Thai region, that was the last straw for me.

Three months later, I got the opportunity to meet with some members of the eCro government, and also went to Zagreb to a grill as I wanted to meet with my eRep friends. And I can thank to Zdlemmy and Samohajduk101 on their advice to visit Zadar - as a result I visited Zadar a couple of times last year. And I also met with MateaDu and Th0mas Shelby in Dubrovnik, where Matea and I had a very nice CP passing ceremony at the beer house. 🙂

I will never forget Lemmy’s words, when he asked me before saying goodbye:
'Are you ready for CP work?' I answered 'Yes'
Honestly, I was fidgeting a bit. Being a CP in eCroatia is NOT the same as to be a CP in eHungary (I was CP there for 4 times). August 2018 was an awesome month, and I never thought that same will be in September too. Because of a surgery I had time, so I could run for one more month.
What was in the background when we and Cyprus attacked Poland …. Well, that could go into a Hollywood movie script. 😃
I attacked Poland just before going to the operating room. I was offline for 2 hours only (while in the operating room and until I woke up from anesthesia), then went back to fight and I saw Mithrantir having some fun with Poland. I will never forget this.

We attacked China, Poland, Iran... 19 war laws in that month. And now in January 2019, again we had great battles against Romania and Serbia. In this month, 24 war laws 🙂 And the biggest battle in the recent history!

And I am proud of one more thing. When I left for eCroatia I was only Legend 4 in Hungary. I did everything I could to change it for Cro, I fought as much as I could and after a couple of months I reached my Hun TP damage, I reached 3 air ranks during this year and after I broke my Legend rank I took 6 Legend ranks in Croatia and now I am near to the next one. I can say, never enjoyed this game so much before

I would like to say thank you from my heart for this year and for these 4 CP terms, and I promise I will not give up and sooner or later I will learn Croatian. I hope sooner. 🙂

alioth
Mojih proteklih godinu dana u GAMA-i i eHrvatskoj


Ovih dana navršavam dvije godišnjice. Jedna je bila 2. veljače kada sam se pridružila MU GAMA, a druga je danas, kada sam promijenila državljanstvo prije točno godinu dana, i došla u eHrvatsku kako bih se pridružila MoFa timu.

Izuzetno sam ponosna i zahvalna na tome. Mogu reći da imam mnogo eBraće i prijatelja, kao i svoju eObitelj. Tokom tog vremena grčki prijatelji su postali moja braća a Hrvatska je postala moja eObitelj.Moja povijest sa eHrvatskom je započela u travnju 2017, a sa eGrčkom u Svibnju 2017. Gotovo pa u isto vrijeme. Te dvije zemlje pomogle su mi pronaći sebe na eRepubliku. Prije 2017 sam bila u dvokliku.

Nikada neću zaboraviti trenutak kada sam prvi put upoznala svoju grčku braću. To se dogodilo prije moje prve operacije i tada sam se vidjela sa njima.
Pomislila sam 'OMG, to su F@nis i N4zGuL', znam ih iz bitki. Nakon nekog vremena sam također pričala i sa Pasok na goustaroume (ne znam koliko točno je prošlo), ali najprije su mi njih dvojica postali dobri prijatelji, a Pasok mi je postao drugi brat! Zahvalna sam im svima na toliko mnogo toga. Znam da uvijek mogu računati na njih, te oni jesu i ostat će u mom srcu!

Moja priča sa eHrvatskom započela je prije gotovo 2 godine kada sam bila na konferenciji u Veneciji (Italija) i pomalo se dosađivala na predavanju kojemu sam nazočila. Pogledala sam eRepublik - tada sam bila mađarski MoFa - i primijetila poruku od Samohajduk101. Pomislila sam: Hm.. da vidimo što to on piše. I tako je započeo naš razgovor. Bilo je zaista komično - on je mislio da sam doktor, te da sam muško, jer sam na konferenciji 😃 To je bio moj prvi korak prema Hrvatskoj.

Drugi korak je započeo kada sam primjetila shout da se Romper vratio. Sjedila sam u pivnici sa prijateljem sa fakulteta. Stavila sam vote kako bih po dolasku kući mogla pratiti i vidjeti što se zbiva. To je izazvalo velike probleme na Discord kanalu Pacifike 😃 U tom trenutku sam još uvijek bila mađarski MoFa, i to je bilo u zadnjim tjednima veljače.

Već sam ranije htjela promjenu, ali tadašnji mađarski CP mi nije dopustio da prestanem raditi kao MoFA. Ali kada je USA napala CRO u Thai regiji, to je bila kap koja je prelila čašu.

Nakon 3 mjeseca dobila sam priliku upoznati neke članove eVlade, te sam otišla na roštilj u Zagreb jer sam htjela upoznati još eRep prijatelja. I mogu od srca zahvaliti Zdlemmyju i Samohajduk101 na savjetu da posjetim Zadar, gdje sam bila više puta prošle godine. Također sam upoznala MateaDu i Th0masa Shelbyja u Dubrovniku, gdje smo MateaDu i ja imale lijepu primopredaju CP dužnosti u pivnici. 🙂

Nikada neću zaboraviti riječi koje mi je Lemmy uputio na rastanku: 'Jesi li spremna za dužnosti CP-a?' Odgovorila sam 'Da'.
Iskreno, bila sam pomalo nesigurna. Biti CP u eHrvatskoj NIJE isto kao biti CP u Mađarskoj (tamo sam bila CP 4 puta). Kolovoz 2018. je bio nevjerojatan mjesec, nisam mislila da će isto tako biti i u rujnu. Obzirom na operaciju, imala sam vremena, te sam se mogla kandidirati i sljedeći mjesec.
A ono što se zbivalo u pozadini kada smo Cipar i mi napali Poljsku... dostojno scenarija nekog holivudskog filma 😃

Napala sam Poljsku netom prije odlaska na operaciju. Bila sam offline nekih 2 sata (za vrijeme operacije te dok se nisam probudila iz anestezije). Tada sam se vratila nazad u borbu i vidjela Mithrantira koji se odlučio zabaviti protiv Poljske. Neću to nikada zaboraviti.

Napali smo Kinu, Poljsku, Iran... Imali smo 19 ratnih zakona u tom mjesecu. A i sada u siječnju, ponovno smo imali velike bitke protiv Rumunjske i Srbije. U ovom mjesecu je bilo 24 ratna zakona 🙂 Kao i najveća bitka u nedavnoj povijesti!

Ponosna sam na još nešto: kada sam otišla za eHrvatsku, u eMađarskoj sam bila tek Legenda 4. Učinila sam sve što je u mojoj moći da svoje brojke i činove usmjerim na hrvatsku stranu: borila sam se koliko god sam više mogla i nakon nekoliko mjeseci borbe kao eHrvatica dostigla sam i prestigla svoju True Patriot štetu postignutu za eMađarsku. Također, napredovala sam 3 čina u zračnim borbama u ovih godinu dana, a nakon što sam prekinula svoj niz činova Legendi, uzela sam sljedećih šest legendi u Hrvatskoj i bližim se sljedećoj. Slobodno mogu reći da nisam nikada do sada toliko uživala igrajući ovu igru, kao sada.

Željela bih se svima od srca zahvaliti na ovoj godini i ova 4 CP mandata, te obećajem da neću odustati i prije ili poslije ću naučiti hrvatski jezik. Nadam se prije. 🙂


alioth