[KM] Pilotu apgādes noteikumi

Day 4,084, 04:15 Published in Latvia Latvia by Kara ministrija

Prasības pārtikas pretendentiem:


★ Latvietis sirdī un pēc pases - jābūt mūsu valsts pilsonim.
★ Aircraft rank līdz Wing Commander (neieskaitot) (līdz 1'673'000 aircraft rank points).
★ Pilotam ir jāpiesakās uz pārtiku KM raksta komentāros, kurā tiek izziņots par maizes apgādi tekošajai nedēļai.
★ Izdarīto kilu apjomam jābūt apskatāmam nedeļas valsts top 100 statistikā.

Pēc pieprasījuma saņemšanas KM komanda izskata pieprasījumu, tiek pārbaudīts nedēļas laikā izdarītais kilu skaits gaisa kaujās. Nedēļas laikā izdarīto kilu skaitu reizinam ar 30, ja gaisa rangs līdz Chief Master Sergeant, bet sākot ar Chief Master Sergeant 20, kas arī būs enerģijas apjoms, ko valsts kompensē jaunajam pilotam.
Papildu nosacījumi:

★ Maksimālais enerģijas apjoms, kuru izsniedz pilotam, kurš nelieto PP, ir 50.4k enerģijas vienību (dienā 7200hp, 6min 30hp).

★ Maksimālais enerģijas apjoms, kuru izsniedz pilotam, kurš lieto PP, ir 84k enerģijas vienību (dienā 12k kp, 6min 50hp).

★ Ja nedēļas vidū tiek sasniegts rangs Wing Commander, tad pārtika, par tekošo nedēļu, kurā sasniegts Wing Commander rangs, vēl tiek piešķirta, bet ir jāpaziņo par ranka sasniegšanu apgādes veicējam.

★ Pieteikties var apgādei līdz tekošās nedēļas beigām - no nedēļas sākuma (kā tiek izvietots raksts) līdz nedēļas beigām (otrdienas 10:00 pēc Latvijas laika).

★ Pārtika par valsts līdzekļiem tiek iepirkta LV tirgū, no LV tirgotājiem par zemāko cenu par pārtikas vienību, kura nav būtiski augstāka kā globālajā tirgū.

★ Pilots, kurš saņem apgādi no KM, nedrīkst sist pretēji KM norādījumiem, kuri ir atrodami KM avīzē, valsts ziņu plūsmā vai caur savu MU komandieriem MU plūsmās no KM. Pie fakta konstatēšanas, ka pilots sit nepareizā pusē, KM izsver iespēju samazināt pārtikas apjomu par 50% apgādē par tekošo nedēļu. Ja valdība saņem ziņas vai sūdzības par kādu, KM var izvērtēt šīs iespējas piemērošanu atkarībā no nodarītā kaitējuma (sienas pārstumšanas gadījumā), pie atkārtotiem pieķeršnas gadījumiem pārtika var tikt ieturēta pilnībā. Pieķeršanas gadījumā KM izsūta brīdinajuma vēstuli par to, ka konstatētas darbības, kuras neatbilst valsts interesēm.

★ Par likumprojektu ierosināšanu (attiecas uz kongresmeņiem), kas apdraud valsts drošību, kongress ar īpašu balsojumu var pieņemt soda mēru kongresmenim, kurš uzsācis likumprojekta balsošanu, ieturēt pārtiku par nākamo nedēļu (pilnībā vai tikai daļu).

★ Valsts sponsorēta pilotu apgāde ir veikta ar mērķi stiprināt valsts ekonomiku un veicināt pilsoņu neatkarību, tāpēc tiek plānoti papildus kontroles pasākumi.
Katra mēneša sākumā (pirmajā pilotu apgādē) tiek piefiksēts pilotam esošo ražotņu skaits - prasība, katru mēnesi, kad pilots saņem apgādi, ražotņu skaitam ir japalielinās par vismaz vienu ražotni mēnesī. Ar vārdu ražotnes šo noteikumu izpratnē saprotamas gan produktu, gan izejmateriālu rūpnīcas. Tiem pilotiem, kuriem holdings atrodas citā reģionā nevis rezidences reģionā, ir jāsūta ekrānšāviņš, lai pierādītu pašreizējo stāvokli un izmaiņas katru attiecīgo mēnesi.

★ Spēlētājiem ir jālieto vismaz Q1 māja un jābūt rezidences pilsētai, lai mājai būtu ilgāks derīguma termiņš un būtu iespējams pārliecināties par mājas lietošanu. Šis punkts ieviests, jo tas radīs Win - Win situāciju. Pirmkārt uzsvēršu, ka lietot Q1 māju ir ekonomiski izdevīgi. Tāpat tas sekmē arī valsts ekonomiku un darba devējiem palīdz cīnīties ar darba roku trūkumu.

★ Ipašos apstākļos - reāla kara gadījumā - pilotu apgādes programma var tik pārtraukta bez iepriekšēja brīdinājuma (sakarā ar brīvo līdzekļu novirzīšanu uz CO un citiem mērķiem).