✈️🇪🇪 Air Estonia project ✈️🇪🇪 - APPLY! - Plato Foundation

Day 3,958, 04:07 Published in Estonia Estonia by Mixliarder

EE/ENG version


Tere, eEestlased!

🇪🇪
Lühidalt:
Selle projekti eesmärk on tõsta eEesti rahva aktiivsust ja samal ajal suurendada eEesti võimekust õhulahingutes. Selleks jagatakse projekti raames igale osavõtjale RAHA 😉

🇪🇪
Kes võivad osaleda ja kuidas seda teha?
Iga eEesti kodanik.
Lihtsalt kirjuta selle artikli kommentaari „osalen”.

🇪🇪
Mida sa pead tegema?
Kasuta iga päev õhulahingutes nii palju energiat kui suudad. Võitle liitlaste eest.

🇪🇪
Kohustuslikud tingimuse😨
- Sul peab olema aktiivne Q1 maja ja residentsus*. Q1 maja on kasumlik, kuna Sa saad selle eest 24 tööpiletit (Work Ticket) päevas, mis tähendab sisuliselt seda, et võid ühel päeval kaks korda töötada.
* - Kui Sa pole resident, siis saada screenshot, kus on näha, et Q1 maja on aktiivne.
- Sa pead kuuluma mõnda sõjalisse üksusesse (Military Unit), sest...
- ... selleks, et saada maksimaalselt raha, pead iga päev ära täitma üksuse päevakäsu (Daily Order). Kui Sa täidad päevakäsu ainult 6 päeval nädalas, siis saad vastavalt ainult 6/7 (86😵 boonusest.

🇪🇪
Tasu😨
- 4 krooni iga õhulahingus hävitatud vastase (Air Kill) eest.*
*Praegu on sellel maksimumpiirang 1000 korda nädalas, st et kui teed rohkem, siis saad ikka ainult 4000 krooni.
- 5000 krooni preemiat esimese, teise ja kolmanda õhukangelase (Sky Hero) medali eest.
- Raha pagunite ehk karjääriredelelil edenemise (Rank) eest:


Raha jagatakse kord nädalas.

Kui Sa saad paguneid juurde (Rank tõuse😎, siis PEAD iganädalase artikli alla selle kohta kommentaari kirjutama. Meie kontrollime ainult lahingutes tehtud hävitustöö arvestust, me ei jälgi Su edenemist karjääriredelil.

Tervitades,
eEesti president🇪🇪,
Mixliarder


Hello eEstonians,

🇪🇪
Long story very short:
The purpose of this project is bringing more activity to the society of Estonia, while strengthening it military possibilities in Air battles. And you will get PAID for this 😉

🇪🇪
Who can apply and how to do it?
Every citizen with Estonian citizenship.
Just write “apply” in the comment of this article.

🇪🇪
What should you do?
Spend as much energy as possible every day, to make as much air kills as possible. Fight for allies.

🇪🇪
Mandatory requirements:
- You must have at least Q1 House active and Residency*.
(House Q1 is profitable, because you get 24 Work Tickets daily, which is basically +1 more work daily. It means that for the cost of house (3900 EEK) you earn at least 4700 EEK, so it's 800+ EEK weekly profit!!!!
* - if you do not have Residency for some reason, send a screenshot that you have Q1 house activated.

- You must be in any Military Unit, because…

- …to obtain full financial bonus, you must have completed 7 of 7 days in Daily Order. This we can check in your MU. For example: If you fail to complete DO every day, and you complete 6 days out of 7, you will get 6/7 (86😵 of the bonus.


🇪🇪
Awards:
- 4 EEK for every Air Kill.**
**-At the moment after reaching 1000 Air Kills weekly, the bonus amount stays the same and is 4000 EEK, can't be exceeded.
- 5000 EEK bonus for first, second and third Sky Hero medal.
- Money for Rank ups:


Money will be sent on weekly basis.

If you reach the new rank, you MUST write comment under weekly article that you have upgraded your Air Rank. We are checking only Air Kills by ourselves, we will not follow your rank on weekly basis.

Best regards,
President of Estonia 🇪🇪,
Mixliarder