[TR MoFA] Training War Agreement Between Ukraine and Turkey (EN/TR)

Day 3,942, 10:47 Published in Turkey Turkey by Disisleri BakanligiOn the day 3942 Turkey and Ukraine agreed on a Training War with the following conditions:

- Training War will be held in Crimea (Ukr) and Black Sea Coast (Tur) regions.
- Both sides will lose direct battles unless agree to do the opposite.
- In case Ukraine or Turkey accidentally wins direct battle they should liberate the occupied province and lose the next direct battle.
- Training War will be stopped by request of one of the two parties.

Signed,
President of Turkey, silniy udar
President of Ukraine, Generalissimo Meow
MoFA of Turkey, J211
MoFA of Ukraine, Skoropadskyi
3942. günde Türkiye ve Ukrayna, aşağıdaki koşullar altında bir Antreman Savaşı gerçekleştirmeyi kabul eder:

- Antreman savaşı Kırım (Ukr) ve Karadeniz (Tur) bölgelerinde gerçekleştirilecektir.
- Her iki taraf da, aksini yapma konusunda anlaşmadığı sürece, direkt savaşları kaybedecektir.
- Ukrayna veya Türkiye'nin istemeden doğrudan savaşı kazanması durumunda, işgal altındaki bölge özgürleştirilecek ve bir sonraki direkt savaş kaybedilecektir.
- İki partiden birinin talebi üzerine Antreman Savaşı durdurulacaktır.

İmzalayanlar,
President of Turkey, silniy udar
President of Ukraine, Generalissimo Meow
MoFA of Turkey, J211
MoFA of Ukraine, Skoropadskyi