Kandidatura za CP-a eHrvatske za rujan

Day 3,941, 13:46 Published in Croatia Greece by alioth
Hrvatska verzija

Dragi moji, Lemmy je već spomenuo u svom članku što se ovaj mjesec događalo u Hrvatskoj, ali mislim da bih i ja trebala napisati neke stvari. Lakše mi je pisati o vanjskim poslovima, ali mi ovakav tip članka nije baš mjesto za to.
Protekli mjesec sam predsjednica Hrvatske i veoma sam zahvalna na tome. Iako je ovo ljetni mjesec, i, da budem iskrena, očekivala sam “mirniji” mjesec, uvijek radimo neke kampanje da bi se zabavljali i održali naš duh živime kao što je naš napad na Kinu, a sada letimo (i slijećemo) u Poljsku. Ovo je, po mome, najveći “zabavni trenutak”. Bar mislim tako. Mislim da su mnogi od nas očekivali nešto ovakvo, čekali realizaciju ovoga događaja. Admin nas je u zadnje vrijeme pokušao malo usporiti u rastu s novim promjenama, porastom determinacija, tako da ne možemo baš dugo ostati u izbrisanim državama, ali zato smo barem dobili opciju najma.

Razmotrili smo mogućnosti i na kraju smo odlučili unajmiti gumu iz Venezuele i zato smo se pozicionirali i u Južnoj Americi što bi moglo biti korisno i u budućnosti. Zatim, uz pomoć Japana, dobili smo i dodatan resurs u Federaciji BiH tako da sada imamo 100% food bonus, 100% wep bonus.
Moram reći i par stvari o našemu savezu odnosno prijateljstvima. Kao što možete vidjeti iz današnjeg napada, aktivno radimo s našim saveznicima. Ovaj mjesec također smo mnogo radili s Grčkom, imali 2 epica dnevno te također pomogli Mađarima u brojnim kampanjama.

Kampanja koju smo započeli danas će se nastaviti tjednima. Nadam se da će nam svima biti super zbog toga i moram reći da zaista uživam u ovom napadu zato što i ja želim malo osvete Poljacima.

Na kraju, želim se zahvaliti svima koji su glasali za mene na prošlim izborima i dali mi svoje povjerenje te bih se također i zahvalila svim predsjednicima stranaka koji su me podržali na prošlim izborima te koji su me odlučili podržati na novima.

Moja ministarstva će biti sljedeća:

Prime Minister: antwone
MoD Zdlemmy
Tim Ministartsva obrane: Romper, eKux, Th0mas Shelby, The Flying Cro, Zadarski osvetnik, Legica

MoFa KE LE
Tim Ministarstva vanjskih poslova: Samohajduk, TrunksZ, Zadarski osvetnik, Melvinovicz
Governor Baranac1
Minister of Education Sexy Macan


Vaša predsjednica i kandidat za novi mandat:

aliothEnglish version:

My dear friends, Lemmy mentioned in his article what happened in this month with eCroatia but I feel I need to write some words too. I can write easier about foreign affairs but I find it a bit hard about that in this style of article.
For a month now I’ve been Croatian CP. I am very grateful for it. Despite this being a summer month - and to be honest I expected a “calm” month, we always make campaigns to have fun and keep our spirit alive, like our attack on China, and now we fly again and land in Poland. This is the biggest “fun move” from us, I think. I guess many of us expected this event, waiting for it’s realization. - admin tried to block us in our raise with new changes, determination rise, so we can’t stay long in wiped countries but that’s why we got rent.

We had explored possibilities and finally decided to rent rubber from Venezuela and that’s why we positioned ourself in South America what can be a good position in the future. Then, using the help of Japan, we got extra resource from Federation BIH. So we got 100% food bonus, 100% wep bonus.
I have to say some words about our alliance / friendships. We are actively working with our allies, you can notice it in our today's attack. This month we worked a lot with Greece, did 2 epics a day with them and helped the Huns too in numerous campaigns.

The campaign that we started today will continue for weeks. I hope this gives all of us a great feeling. I can say I really enjoy this attack cause I still want a bit of revenge on Poland.

Last but not least I’d like to say thanks to everyone that voted for me in last election and gave me their trust and I’d like to say thanks to the parties too that supported me in last month and in the following election.

My cabinet will be as follows:

Prime Minister: antwone
MoD Zdlemmy
Ministry of Defense team: Romper, eKux, Th0mas Shelby, The Flying Cro, Zadarski osvetnik, Legica

MoFa KE LE
Ministry of Foreign Affairs team: Samohajduk, TrunksZ, Zadarski osvetnik, Melvinovicz
Governor Baranac1
Minister of Education Sexy Macan

Your president and also a candidate for a new mandat:

alioth