عدالت برتر است یا بخشش

Day 3,850, 15:31 Published in Iran Iran by javadn

از امام علی (( ع )) سوال شد عدالت برتر اسست یا بخشش ((جود))؟
امام فرمودند : عدالت هر چيز را به جاى خود مى نهد و بخشش آن را از جاى خود بيرون مى نهد عدالت نگاهدارنده همگان است و بخشش تنها كسى را در بر مى گيرد كه بخشش نصيب او شده. پس عدالت از بخشش شريفتر و برتر است.

(( حکمت 437 نهج البلاغه ))
به امید اینکه در همه دنیاها چه مجازی چه واقعی عدالتمون به بخششمون غلبه کنه و پررنگتر باشه البته فکر نکنم منظور این حکمت این باشه که بخشش و بخشندگی رو کنار بزاریم صرفا به نطر من منظور امام تاکید بیشتر روی عدالت بوده احتمالا