پیدا کنید پرتغال فروش را

Day 3,313, 10:29 Published in Iran Iran by MiladBlack

تو تصویر زیر من همه کارخونه هام رو تیک زدم و اون مبلغ مالیاتمه


و تو تصویر زیر همه رو غیر فعال کردم جز یکی و این مبلغ مالیاتمه


حالا هرکی علتش رو می دونه به منم بگه
ممنونش می شم