تولد آرش

Day 3,098, 03:29 Published in Iran Iran by Shotor The Great

امروز روز بزرگی برای ایران هستش
امروز روز تولد سنبل بره اعظم ارپ
آرش ایرانی هستش من از طرف بچه های مهر به این عزیز تبریک میگم و آرزوی سال های بهتر و قهرمانی لنگ ده سال دیگه امروز رو برای این عزیز شمشیرکش دارم

تولدت مبارک آرش خخخ