[dzynka]РЕФЕРЕНДУМ за формата на управление

Day 3,076, 09:56 Published in Bulgaria Bulgaria by Government of eBulgariaЧл. I. Референдум може да бъде проведен при еднолично желание на Президента или по предложение на Парламента, получило одобрението на над 50% от гласувалите депутати. И в двата случая референдумът се свиква чрез публикуване на статия, в някой от държавните вестници - парламентарен, президентски или при невъзможност от друг държавен вестник.Съгласни ли сте еБългария да бъде управлявана посредством диктатура?Моля в случай, че отговора ви е "ДА", да отговорите на допълнителните въпроси касаещи вида на диктатурата,нулирането на бонуса, начина на прекратяването и други.

1. Какъв вид диктатура желаете ?
А- Чиста диктатура наложена със сила.
Б- Доброволна диктатура, при която избрания президент е и диктатор.

2. От кое МЮ да бъде стартирана диктатурата?
А- Произволно МЮ от досега съществуващите.
Б- От специално създадено за целта диктаторско МЮ, където диктатора е единствен член.

3. Да има ли консултативен съвет, който да съветва и консултира диктатора?
А- НЕ
Б- ДА, съставен от командирите на топ 10 отрядите.
В- ДА, съставен от командирите на топ 10 отрядите + ПП на топ 5 партиите

4. Кой има право да стартира революция и да прекрати правомощията на диктатора ?
А- Всеки
Б- КС, след взето решение с пълно мнозинство и публикувана статия в пресата за решението.
В- КС, след взето решение с квалифицирано мнозинство(66% или 2/3 от членовете)и публикувана статия в пресата за решението.
Г- Никой

5. Необходимо ли е да се занулява периодично бонуса?
А- НЕ
Б- ДА, на всеки 3 месеца
В- ДА, на всеки 4 месеца
Г- Да, на всеки 5 месеца

6. Да се провеждат ли контролни референдуми за или против диктатурата?
А- НЕ
Б- ДА, при всяко нулиране на бонуса
В- ДА, на всеки 6 месеца


ал. 2. Гласуването се провежда под формата на коментари с отговор „Да”(За) или „Не”(Против) на зададения въпрос под статията и продължава 48 часа след публикуването й.

В случай, че сте отговорили с "ДА", на зададения въпрос, моля да отговорите на допълнителните въпроси в същия коментар.


Гласуването продължава до 10:00 часа на еДен 3078Чл. IV. За валиден глас се счита всеки коментар под статията, който:
- Е написан на кирилица и съдържа отговор на зададения въпрос с “Да”(За) или “Не”(Против), без да изразява субективно мнение, което би могло да повлияе на гласуващите.
- Принадлежи на български гражданин, който е вдигнал поне 24 ниво към момента на преброяването на резултатите и е упражнил правото си на глас еднократно.
- Е подаден преди края на гласуването.