[dzynka]Референдум-парламентарна ратификация

Day 3,075, 02:24 Published in Bulgaria Bulgaria by Government of eBulgaria
Здравейте българи!

Проведения референдум, касаещ членството ни в нов съюз заедно с Македония, Чили, Испания и Индонезия завърши със следните резултати :

гласували със "ЗА" - 128
гласували с "НЕ" - 71
общо брой валидни гласове - 199

Гласували със "ЗА" - 64,32%


Референдума беше подложен на гласуване за одобрение в Парламента. Парламента потвърди волята на народа, като гласуването завърши по следния начин :

общо гласували - 22
гласували със ЗА - 16
гласували с НЕ -6

гласували със ЗА - 72.72%

Според народната воля, потвърдена от Парламента, еБългария е съгласна да стане съосновател на съюз заедно с еМакедония, еЧили, еИспания и еИндонезия.