[Serbian MoFA] Serbia, Romania and Portugal NAP with Spain (SR/EN)

Day 3,074, 23:48 Published in Serbia Serbia by eSerbian MoFA

English version below.

Договор о ненападању Србије, Румуније и Португала са Шпанијом

- Србија, Румунија и/или Португал неће објавити рат Шпанији или је поставити за природног непријатеља;
- Шпанија неће објавити рат Србији, Румунији и/или Португалу или поставити било кога од њих за природног непријатеља;
- Шпанија ће платити 600.000 валуте Астерији за овај мировни договор;
- Шпанија ће ослобдити све своје матичне регије по договореном редоследу;
- Овај договор ће бити валидан три месеца.
Договор потписали:
Dio Maximus, Председник Србије
Mesther, Председник Румуније
Sucateir0, Председник Португала
Ymyoli, Председник и диктатор Шпаније

Текст договора објављен и у Шпанији и Португалу.

Serbia, Romania and Portugal NAP with Spain

- Serbia, Romania and/or Portugal wont declare NE or DoW to Spain;
- Spain wont declare NE or DoW to Serbia, Romania and/or Portugal;
- Spain will pay 600.000cc to Asteria for the peace arrangement;
- Spain will recover all its original regions on an schelduded arrangement;
- This agreement will last for three months.
Signed by:
Dio Maximus, CP of Serbia
Mesther, CP of Romania
Sucateir0, CP of Portugal
Ymyoli, CP and Dictator of Spain

NAP articles also published in Spain and Portugal.