چهار شنبه سوری مبارک

Day 3,038, 06:38 Published in Iran Slovenia by farimah

سلام بچه ها
چهار شنبه سوری تون مبارک
امیدوارم چهارسنبه سوریتون چهار شنبه سوزی نشه


اینم شعری به مناسبت چهار شنبه سوری
تق تق فش فشه فاصلمون کم نشه
هیزم و نفت وآتیش , دوست دارم خدایش
سیب زمینی به سیخه عکس گلت رو میزه
غماتو بیار فوتش کن,کینه داری شوتش کن
هوا بهاری میشه,سرما فراری میشه
زردی ازت دور بشه,هرچی میخوای جور بشه
چهارشنبه سوری مبارک


بیاییم به جای ترقه ترکونی و مردم ازاری به سنت های خوب گذشتمون برگردیم

چهار شنبه سوری همگی مبارک