Rösta rätt, rösta Alkoholdemokraterna

Day 3,019, 07:18 Published in Sweden Poland by Maniowar

Gör din röst hörd för ett gladare eSverige!

Vote on Alkoholdemokraterna!

Ropen skalla, pilsnerkorv åt alla!