Pokretanje sa mrtve tačke

Day 2,883, 12:48 Published in Serbia Serbia by eSerbian MoFA

Trenutna dešavanja su nam nametnula nove izazove. U skorije vreme Grčka je zauzela veoma neprijateljski stav prema Srbiji postavljajući CO protiv nas u našim kolonijama. Situacija se dodatno komplikuje kada vidimo sa kim ta zemlja ima potpisane paktove o obostranoj zaštiti. Takođe, i druge članice Asterije imaju potpisane paktove sa nama neprijateljskim zemljama zato što su procenile da je to u njihovom interesu. Došao je trenutak da i Srbija preispita sopstvene i interese svojih dugogodišnjih saveznika- da li u vidu mpp-ova ili u vidu dogovora o odbacivanju konfliktnih mpp-ova u okviru Asterije. Ovo pitanje je potrebno otvoriti jer ako se ništa ne učini, problemi sa mpp-ovima će se nastaviti.


Državni novac Grčkog moda upotrebljen protiv Srbije

Možemo dati slikovit primer trenutne situaciju. Grčka je sletela u Bavarsku i tim potezom blokirala bonuse Mađarskoj. Na strani Grčke našla se gomila mpp-ova koji su išli na štetu Mađarske. Nerealno je očekivati da će te zemlje pucati protiv zemlje s kojom imaju mpp iako ona radi protiv interese saveza u kom se nalaze.


Grčki AS u Bavarskoj

Ako opcija odbacivanja spornih mpp-ova nije moguća, rešili smo da ponudimo i drugu opciju- okupljanje zemalja koje imaju zajedničke neprijatelje protiv kojih bismo u ovakvim situacijama bili efikasniji. Pošto neki od naših saveznika konstantno obnavljaju nepovoljne mpp-ove, prinuđeni smo da uspostavimo saradnju sa zemljama sa kojima imamo zajedničke neprijatelje,a koje nisu u Asteriji. Makedonija i Bugarska su, trenutno, zemlje koje za neprijatelja imaju Grčku, Tursku, Hrvatsku i SAD, i imaju izraženu želju da, u slučaju potrebe,ratuju sa njima. MPP-ovi bi bili potpisani pod uslovom da date države ne napadaju naše trenutne saveznike.