محرومین مجلس

Day 2,683, 15:21 Published in Iran Iran by MiladBlack
می دونم هیچکدومتون حوصله نداره لیست محرومین رو دقیق نگاه کنه.
برا همین یه لیست جالب براتون حاضر کردم17- اکانت farnazgh - پوریا سیس
افشای طرح غیر علنی


18- اکانت M-A,S-T-E-R
استعفای غیر موجه و بدون هماهنگی


23- اکانت علی مززم ali_mzzm
سیتیزن غیر قانونی


25- اکانت دکتر ویلیامز
سیتیزن غیر قانونی بر اساس گزارش وزارت اطلاعات


16- اکانت bibak1
استعفای غیر موجه از مجلس


13- اکانت علیرضا امینی
سیتیزن غیر قانونی


11- اکانت حمیدرضا
استعفای غیر موجه از مجلس و دادن سیتیزن شیپ غیر قانونی


9- اکانت امین (Godfother II)
استعفای غیر موجه از مجلس


10- اکانت محمد اعجازی
سیتیزن غیر قانونی


7- اکانت ارین
تصدی و دسترسی غیر قانونی بر ارگ خزانه در زمان فعالیت مجلس 730 هزار ریال


6- اکانت فریبرز
تصدی و دسترسی غیر قانونی بر ارگ خزانه در زمان فعالیت مجلس 345 هزار ریال


5- اکانت جیمپرو
سیتیزن غیر قانونی


1-اکانت حمید رضا
استیضاح غیر قانونی و استعفا از مجلس


2-اکانت خشایار
استعفا از مجلس و دادن سیتیزن غیر قانونی و لایحه غیر قانونی

بله جمعا14 نفر از 29 نفر محرومان مردن.
خواستم هم تازه واردای مجلس بدونن سر چه چیزایی افراد محکوم شدن هم قدیمیا یادی از گذشته شده باشه براشون
زنده ها رو نزدم گفتم برام دردسر می شه خخخخ
درهم بودنشم بی علت نیست

فقط از مسئولین تقاضا دارم یه تغییر جزئی تو لیست محرومین بدن.
حقیر استدعا دارم اسم محرومین مرده تو لیست رو با فونت قرمز بنویسن. فکر نکنم خواسته زیاد و خیلی سختی باشه

با تشکر