کمک برای رد کردن ماموریت های ادمین

Day 2,681, 05:47 Published in Iran Slovenia by farimah

سلام به همه
همونطور که میدونین ادمین چند تا ماموریت گذاشته سه تاش در مورد ایندورس کردن هست
میدونم روزنامه برای ایندورس کم دارین
نگران نباشد
من هستم برای کمک به شما هم میهنان عزیز
😃
در ضمن
خداییش زشته روزنامه من اینقدر کم ساب شده باشه
خداییش خجالت داره
ساب کنید روزنامه منو دستتون درد که نمیگیره
😃
چاکر همتون