Kötelező olvasmány: eRepublik Törvények kiegészítése

Day 2,611, 04:29 Published in Hungary Hungary by kisborok
Akik egy híres színésznő nevével jutottak ide, kárpótlásként kaptak egy képet elrejtve a cikkben. Csak a Mozilla Firefox használók láthatják. (katt a cikkben a "NEM TEKINTHETŐK pornográfnak" részre, majd egy TAB gomb és egy ENTER)
A kép megtekintéséhez szükséges lehet előszedni egy bejegyzésemet.
A bejegyzés linkje: http://www.erepublik.com/en?viewPost=15631xxx . Természetesen ki kellene találni, hogy milyen számjegyek kerülnek az x-ek helyére. Aki elsőként linkeli a bejegyzést, kap 50 Q7 fegyvert.

Kedves Játékosok!

Módosítás nélkül íme az ami a wikiben le van írva. Ez a magyar verzió. Néhány elem lehet, hogy már módosult az angol verzióban, de ez is rengeteg újdonságot nyújt az újaknak, sőt az öregeknek is.
Rengeget látni, hogy vagy kezdő, vagy egy már tapasztalt játékos nem érti, hogy miért kap büntetést. Ezzel a cikkel remélem segítek nekik.
Íme:

eRepublik Törvények kiegészítése

1 Összegzés
2 Pornográfia
3 Vulgaritás
4 Sértések
4.1 Rasszizmus
5 Spam
6 Provokáció
7 Reklámozás
8 Multiaccount-ok használataEz az oldal tovább részletezi az eRepublik Törvényeket. Ez nem egy kizárólagos, vagy mindent kimerítő lista, ez egy betekintés a szabályok értelmezésébe.
1. Összegzés

- Minden kiszabott büntetés számon van tartva a felhasználó bírság pontjai (forfeit point-FP) által. Teljes információ a Büntetés pontok oldalon található.
- Az eRepublik Törvények egyaránt vonatkoznak az eRepublik Wiki és a Fórum felületeire is. A Wiki esetében ajánljuk ezen speciális irányvonalak tanulmányozását is. .

Az Új Világot a Szolgáltatói Feltételek alapján irányítjuk. Erősen ajánljuk ennek elolvasását, mert ezek megszegése súlyos, a felhasználói fiókra alkalmazott büntetéshez vezethet. Például csak 14 éves kor felettieknek engedélyezett az eRepublik használata. Bármely felhasználói fiókot, mely egy 14 éves kor alatti személy irányítása alatt áll, véglegesen felfüggesztünk. Abban az esetben, ha a felhasználó bármely kihágást észlelését figyelmen kívül hagyja, az az eRepublik törvényeinek megszegését jelenti. Például minden felhasználó köteles azonnal jelenteni, bármely észlelt rendszer hiányosságot vagy kritikus hibát, a Kapcsolat oldal használatával.

2. Pornográfia

Nemzetközi közösség lévén, a szabály, hogy mi minősül pornográfiának, változó. A meztelenség vagy érzékiség nem minden esetben egyenlő a pornográfiával.Minden esetet egyedi elbírálásban részesítünk. Ez magába foglalja - nem kizárólagosan - az avatarokat és a képek újságcikkekben való publikálását:

erotikus képek NEM TEKINTHETŐEK pornográfnak;
azok a képek, melyeken a szereplő nem visel legalább alsóneműt (és melltartót hölgyek esetében), pornográfnak tekinthetőek.


3. Vulgaritás

A vulgaritás magába foglalja - nem kizárólagosan - a következő eseteket

általánosan ismert káromkodó és sértő szavak használata;
sértő felhasználói név vagy avatar használata.

4. Sértések

Megkülönböztetünk nézeteltéréseket és sértéseket. A gúnyos tartalom és a propaganda nem tekinthető a másik személy megsértésének.

A baráti ugratás, nem kerül vizsgálat alá harmadik fél észrevétele vagy bejelentése alapján. Annak a személynek kell bejelentést tennie, akinek a sértő szavakat címezték, abban az esetben, ha ő ezt sértőnek találja.

4.1 Rasszizmus
“ A „faji megkülönböztetés” kifejezés minden olyan különbségtételt, kizárást, megszorítást vagy előnyben részesítést jelent, amelynek alapja a faj, a szín, a leszármazás, a nemzetiségi vagy etnikai származás, és amelynek célja vagy eredménye politikai, gazdasági, társadalmi, kulturális téren vagy a közélet bármely más terén az emberi jogok és alapvető szabadságjogok elismerésének, egyenrangú élvezetének vagy gyakorlásának megsemmisítése vagy csorbítása. ”

(NEMZETKÖZI EGYEZMÉNY A FAJI MEGKÜLÖNBÖZTETÉS VALAMENNYI FORMÁJÁNAK KIKÜSZÖBÖLÉSÉRŐL)

A rasszizmus a sértés olyan formája, mely emberek egy bizonyos csoprtja felé irányul.

A következő közvetett vagy közvetlen esetek nem tekinthetők rasszizmusnak:

nemzet, vagy nemzetiség kritizálása.

A következő közvetett vagy közvetlen esetek rasszizmusnak tekinthetők:

egy nemzet leszármazottainak alárendeltnek titulálása;
becsmérlő vagy ártalmas jelzők vagy sztereotípiák használata egy nemzetről/nemzetiségről.

5. Spam

A spam magába foglalja - nem kizárólagosan - a következő eseteket:

eRepublik-hoz nem köthető tartalmú újságcikkek; (Magyarázat: nem elég beleírni, hogy "Üss a Hadügyi Közlöny szerint" és hasonlók, a cikk fő mondanivalójának kell az eRepublikhoz kötődnie!)
bármilyen kéretlen, jogtalan anyagok továbbítása, vagy bármely más formában történő említése, mely az ERPK Web saját belátása szerint annak tekinthető;
kommentárok, melyek nem az aktuális témához kötődnek;
ugyanazon komment többszöri leírása rövid időn belül és duplikált újságcikk kiadás;
olyan anyagok közzététele, mely nem a közzétevő saját szerzeménye
olyan kommentárok vagy újságcikkek közzététele, mely termékeket, vagy cégeket reklámoz;
újságcikk népszerűsítése többszörös publikálással egy vagy több országban, ugyanazzal a címmel, vagy hivatkozással a népszerűsített cikkre;
lottó/fogadás újságcikkek;
az eRepublik weboldalt módosító bármilyen (automatizált) script reklámozása és/vagy használata


Nem tekinthetők spam-nek a következő esetek:

olyan cikk közzététele, mely nem olyan nyelven íródott, amit a publikálás országában használnak; (Tehát Magyarországon publikált angol, francia, szerb, stb nyelvű cikk nem számít spamnek)
eredeti tartalom közzététele, mely tartalmaz vers(ek)et, humort, vicceket addig, míg a tartalma tiszteletben tartja a többi eRepublik Törvényt.
a fentiek alapján spam-nek tekinthető tartalom közzététele a Század falakon (A századparancsnok el tudja távolítani ezeket a tartalmakat / kirúgni az illetőt)


MEGJEGYZÉS: A “Social interactions and entertainment” / "Bulvár és szórakozás" kategóriában publikált újságcikkeket, melyek tartalma nem köthető az eRepublik-hoz, az eRepublik Szabályai szerint újra moderáljuk. Minden olyan tartalom, ami nem köthető az eRepublikhoz, spamnek minősül függetlenül a kategóriájától, tehát minden kategóriában (az előbb említettben is) tilos!
Provokáció

6. A provokáció magába foglalja - nem kizárólagosan - a következő eseteket:

valódi elítéltek nevének használata (gyilkos/tolvaj/erőszakoló)
mészárlásra/fajírtásra utaló nevek használata;
új játékbeli területek/országok hozzáadásának javaslata;
olyan kép/avatar/logo használata, ami bármely ország szimbólumát sérti;
negatív viselkedés, hozzáállás bármely hivatalos eRepublik fiók (pl: Plato), vagy eRepublik alkalmazott felé;
negatív viselkedés, hozzáállás bármely az eRepublik csapat által történő beavatkozás vagy be nem avatkozás felé;
negatív viselkedés, hozzáállás bármely játék fejlesztés felé.
jegy (ticket) válaszok engedély nélküli közzététele
tömeges / több azonos jegy (ticket) létrehozására/küldésére való buzdítás

7. Reklámozás

A következő események külső termék reklámozásának tekinthetők:

bármely más játékra mutató hivatkozás, vagy játék név említés közzététele
olyan más oldalra mutató hivatkozás vagy említés közzététele, mely nem köthető az eRepublikhoz;
eRepublikhoz nem köthető termékek, szolgáltatások, adományozások, vallások, szervezetek, stb. reklámozása.


8. Multiaccount-ok használata

A valódi felhasználó elfogadja, hogy csak egy fiókot használhat. A következő tevékenységek az eRepublik Törvények megszegését jelentik:

több fiók egyidejű létrehozása, irányítása;
több, mint egy véglegesen nem felfüggesztett fiók irányítása egy időben;
“sitting” - belépés valaki más fiókjába, míg ő vakációzik, vagy abból a célból, hogy a nevében lássunk el feladatokat;


Tessék gyakran olvasgatni, és akkor nem jön a meglepetés, hogy törlik a cikkünket, hozzászólásunk, bejegyzésünket, és ráadáskép büntető ponttal (FP) is megjutalmaznak minket.

A végére pedig jöjjön pár erepes hölgy:

Lana

Emma

Lisa

Gina

Carla

Kisborok voltam.

← ← ← A cikk itt ért véget. A továbbiak már nem tartoznak a témához, csupán reklám. → → →


Kötelező olvasmány: eRepublik Törvények kiegészítése
http://erepublik.com/hu/article/2487096