مقاله سوم انتقاد از دولت

Day 2,476, 11:08 Published in Iran Slovenia by farimah
سلام بر هدف از زدن این مقاله 25 انتقاد از دولت هست
یعنی اینکه 25 نفر هر کدوم یک انتقاد بکنین از دولت
😃
من خودم انتقادم از دولت اینه که چرا هر روز تجهیز نمیده؟
اصلا معنی نداره تجهیز نده
این از من
لطف کنید وت بدین کامنت بذارید و انتقاد کنین شات هم بزنین
دیگه نیافتم دنبلتون التماس کنم بیایین کامنت بذارینا
خودتون بچه خوب باشین وت بدین ساب کنین کامنت بذارین و شات هم کنین تا دوستاتون هم بیان

بازم ممنون از همه دوستان