Nutikate neljapäev #4

Day 2,354, 11:21 Published in Estonia Estonia by Thomas Vertigo

Selgus, et eelmise nädala ülesanne osutus liigraskeks pähkliks. Vastust aga ma siin ikkagi ei ütle. Sel korral annan lihtsalt lisavihje. Neiul oli kaks probleemset ripsmekarva. Nüüd on ülesanne kindlasti ka vähemteravatele lahenduv.
Siiski jääb õhku veel ka eelmisel nädalal lubatud 10 Q7 tanki. Paraku kui nädala jooksul lahendajat ei teki, siis annetan ma need tangid endale soomlaste pihta tulistama.

Seekordne ülesanne on aga sobiv vahetult pärast gümnaasiumi emakeele lõpueksamit kui ka Vambola keelemeele ärritamiseks.
Auhind traditsiooniliselt 10 Q7 tanki.

See juhtus ennemuistsel aal,
kui marslased veel käisid Maal.

Kord Marslaev kahe mastiga
tuli maale raalilastiga.

Raal oli tollal kallis kraam -
tal kümme taalrit maksis aam.

Ja küsitleti Marsimeest:
"Mis maksta kümne aami eest?"

Et mees ei osand rääkida,
siis ühte sõrme näitas ta,

seejärel kahte korraga
ja lõpuks ühte üksinda.


Mitu sõrme oli tolleaegsel marslasel?