Просјечна снага чланова ПВЈ јединица

Day 2,314, 18:58 Published in Serbia Serbia by Bogi


Поздрав! Користећи податке са егов-а, направио сам поређење снаге и чина ПВЈ јединица. Погледајте графике: