Statute of "Tripod" alliance/Statut saveza “Tronozac”

Day 2,309, 15:07 Published in Thailand Thailand by Nuclear Mrle1982
STATUTE Of "Tripod" alliance
Bangkok, 18.03.2014.

Alliance members:
Thailand
New Zealand


Clause 1
The main regulations:


With statute of Tripod alliance (hereinafter referred as Tripod) specifically are determined the name and structure of same, symbols of visual identity, look and content of seal, organization units, goals, conditions and the way of enrollment and ending of membership, rights and regulations and responsibilities of membership, their permissions, structure, method of choices and revocations, mandate durations and method of deciding.

Clause 2
Goals


Tripod is alliance of countries which have for a goal reaching total domination of Thailand and their allies, upgrading child’s profile and setting free Indian regions from Hindus.
Protecting all rights of all citizens, countries within alliance, their national and religious interests and freedoms.
Respecting human dignity, workers who work for minimal wage, child as only legitimate spiritual leader of alliance.
Protecting minorities, except from Hindus.
Protecting the pensioners who count their last days on Thailand and other members of Tripod.
Total gender inequality, women call all the shots, men are here to fulfill S&M wishes of gentler sex.
Protecting the environment
In order to achieve goals and programming principles, Tripod cooperates with everyone who are ready to accept the child’s supreme power.

Clause 3
Name and headquarters


Name of alliance – Tripod
Shorter name – There is nothing short in here
Headquarters – Bangkok

Seal and stamp
Tripod and organs of Tripod don’t have seal. We lost it not long time ago when we were fighting Texas, so Ubod got drunk like a wild beast and told everybody that a unicorn ate his seal. Also stamp.


Clause 4
Symbols


Symbol of Tripod is a picture of a man with pants down, showing his tool hanging out like a third leg, therefore the name of alliance. With this we are making a point that we have that…limb…that big so we can fight with everyone.

Clause 5
Public service


We are doing everything in public, on the streets, on the beaches…

Clause 6
Way of acting


Tripod is based on principles of complete dictatorship. Getting in alliance unequivocally you are accepting the rules, which child will copy to you and there is no way back. When we get you, Jehovah witnesses are nothing compared to us. We may look limp, but we are very…hard…speaking of rules.
Unity of Tripod is shown with program principles and statute.

Clause 7
Democracy


Members of Tripod, whose proposal is denied by majority, will be on every possible way belittled, insulted, ridiculed. We will tell them that they are fat bi*ches. Polemic discussions, complaining, whining are not allowed
and all other activities that could make members of main board engage in discussion

Clause 8
Membership


Member of alliance can be any country that accepts Thailand as supreme country member and child as a guru, spiritual leader. All members that are ruining the reputation and questioning all decisions which are made without them knowing will have to buy child’s war-combat stash.
Sitting on two chairs

Clause 9

Being a member in Tripod and in some other alliance is not possible. Members of Tripod cannot be part of manifestations, celebrations and attacks of some other alliance, unless before that they don’t get an approval.
Rights and commitments
Every member has a right to bring his experiences, tanks, raw material and bread into alliance. Bringing out those things is not allowed.STATUT
SAVEZA “TRONOZAC”
Bangkok, 18.03.2014.

Clanovi saveza:
Tajland
Novi Zeland

Clan 1.
Osnovne odredbe:


Statutom saveza “Tronozac” (u daljem tekstu Tronozac) posebno se odredjuju naziv i sastavi istog, simboli vizuelnog identiteta, izgled i sadrzina pecata, organizacionih jedinica, ciljevi, uslovi i nacin uclanjivanja i prestanak clanstva, prava i obaveze i odgovornosti clanstva, organi, njihova ovlascenja, sastav, nacin izbora i opoziva, trajanje mandata i nacin odlucivanja.

Clan 2.
Ciljevi


Tronozac je savez drzava koje za cilj imaju dostizanje potpune dominacije Tajlanda I njegovih saveznika, budzenje detetovog profila i oslobadjanje indijskih regija od mrskih nam Indusa.

Zastita svih prava svih gradjana zemalja u okviru saveza, njihovih nacionalnih i verskih interesa i sloboda.

Postovanje dostojanstva coveka, radnika koji rade za minimalac, deteta kao jedinog legtimnog duhovnog vodje saveza.

Zastita nacionalnih manjina, osim Indusa.

Zastita penzionera koji poslednje eRep dane broje na Tajlandu i ostalim clanicama Tronosca

Potpuna neravnopravnost polova, zene se sve pitaju, muskarci su tu samo da izvrsavaju S&M zelje neznijeg pola.

Zastita zivotne sredine

U cilju ostvarenja ciljeva I programskih nacela Tronozac saradjuje sa svima koji su spremni da private vrhovnu detetovu moc.

Clan 3.
Ime i sediste


Ime saveza – Tronozac
Skraceni naziv – Nista ovde nema kratko
Sediste – Bangkok

Pecat i stambilj

Tronozac i organi Tronosca nemaju pecat. Zaturili smo ga onomad kad smo opleli po Teksasu, pa se Ubod napio kao divlja zver i pricao svima da mu je jednorog pojeo pecat. A i stambilj.

Clan 4.
Simboli


Simbol Tronosca je slika na kojoj se vidi muskarac spustenih pantalona sa alatkom koja visi kao da je treca noga, pa otud i naziv samog saveza. Ovim stavljamo do znanja da imamo taj… ud… toliko veliki da mozemo na crtu sa svima… da ga merimo…

Clan 5.
Javnost rada


Radimo sve javno, na ulicama, u haustorima, u kaficima, na plazama…

Clan 6.
Nacin delovanja


Tronozac se zasniva na nacelima potpune diktature. Ulaskom u savez nedvosmisleno prihvatate pravila, koja ce vam dete iskopirati i posle nema vise nazad. Kad vas jednom uhvatimo Jehovini svedoci su mala deca za nas. Delujemo mlitavo, ali smo izuzetno… kruti… po pitanju pravila.

Jedinstvo Tronosca se ispoljava nacelima programa i statuta. Sprovodjenje odluka glavnog odbora obavezno je za sve clanove sve dok ne odluce da napuste savez (sto je nemoguce)

Clan 7.
Demokratija

Clanovi Tronosca ciji predlog vecina ne usvoji ce biti na sve nacine omalovazavani, vredjani, ismevani. Govoricemo im das u debeli debeli, najeli se pepeli. Nece biti dozvoljeno polemisanje, gundjanje, kukanje I ostale aktivnosti koje podrazumevaju da se clanovi glavnog odbora ukljuce u raspravu.

Clan 8.
Clanstvo


Clan saveza moze biti svaka zemlja koja prihvati Tajland kao vrhovnu zemlju clanicu i Dete kao gurua, duhovnog vodju. Sve clanice koje narusavaju ugled i dovode u pitanje odluke koje su donete bez njihovog znanja detetu uplacuju WAR/COMBAT stash.

Clan 9.
Sedenje na dve stolice


Nespojivo je istovremeno clanstvo u Tronoscu I u nekom drugom savezu. Clanovi Tronosca ne smeju ucestvovati u manifestacijama, proslavama I udarima pripadnika drugis saveza ako pre toga ne dobiju potvrdu da je to dozvoljeno.

Prava i obaveze

Svaki clan ima pravo da unosi svoja iskustva, svoje tenkove, RAW materijal I hleb u savez. Nije dozvoljeno iznosenje.