[eR 2219] Weekly Challenge & Gifts! | Wyzwanie tygodnia + Prezenty!

Day 2,219, 07:43 Published in Poland Poland by xenophob


(Polska wersja poniżej)


Weekly Challenge - episode IX - rewards

Divisions 1 & 2:
- 100 Prestige Points -> 2 Energy Bars
- 200 Prestige Points -> Recover 20 Energy every 6 minutes until the the last day of the Weekly Challenge
- 300 Prestige Points -> +50% Damage Booster for 2 hours
- 400 Prestige Points -> +50 Energy Center for 7 days
- 500 Prestige Points -> 2 Energy Bars
- 600 Prestige Points -> +50% Damage Booster for 8 hours
- 700 Prestige Points -> 15 Strength
- 800 Prestige Points -> 2 Bazookas
- 900 Prestige Points -> 2 Energy Bars
- 1 000 Prestige Points -> 20 Strength
- 1 150 Prestige Points -> +100 Energy Center 7 days
- 1 300 Prestige Points -> 25 Strength
- 1 450 Prestige Points -> 1 000 Storage
- 1 600 Prestige Points -> 30 Strength
- 1 750 Prestige Points -> 3 Energy bars
- 2 000 Prestige Points -> +50% Damage Booster 24h
- 2 250 Prestige Points -> 5 Energy Bars
- 2 500 Prestige Points -> 10 Energy Bars
- 3 000 Prestige Points -> +50% Damage Booster 24h
- 3 500 Prestige Points -> 30 Energy Bars
- 4 000 Prestige Points -> 35 Energy Bars
- 4 500 Prestige Points -> 45 Energy Bars
- 5 000 Prestige Points -> 66 Energy Bars
- For every 1 000 more Prestige Points -> 66 Energy BarsDivisions 3 & 4:
- 100 Prestige Points -> 2 Energy Bars
- 200 Prestige Points -> Recover 20 Energy every 6 minutes until the the last day of the Weekly Challenge
- 300 Prestige Points -> +50% Damage Booster for 2 hours
- 400 Prestige Points -> 2 Energy Bars
- 500 Prestige Points -> 15 Strength
- 600 Prestige Points -> +50 Energy Center 7 days
- 700 Prestige Points -> +50% Damage Booster 8h
- 800 Prestige Points -> 2 Energy Bars
- 900 Prestige Points -> +50% Damage Booster 8h
- 1 000 Prestige Points -> 20 Strength
- 1 150 Prestige Points -> +100 Energy Center 7 days
- 1 300 Prestige Points -> 25 Strength
- 1 450 Prestige Points -> 1 000 Storage
- 1 600 Prestige Points -> 30 Strength
- 1 750 Prestige Points -> 5 Energy bars
- 2 000 Prestige Points -> +50% Damage Booster 24h
- 2 250 Prestige Points -> 2 Small Bombs
- 2 500 Prestige Points -> 9 000 Storage
- 3 000 Prestige Points -> +50% Damage Booster 24h
- 3 500 Prestige Points -> 30 Energy Bars
- 4 000 Prestige Points -> 35 Energy Bars
- 4 500 Prestige Points -> 45 Energy Bars
- 5 000 Prestige Points -> 66 Energy Bars
- For every 1 000 more Prestige Points -> 66 Energy Bars


Melt the snowman and get a treat 🙂


Kill 25 opponents to face the snowman.
Winter treats recover 50 energy.
Unused treats will disappear after the end of day 2246.Gift Your Friends

To send a gift, go to a citizen's profile page.
Aside from Gold Packs, you can now gift other citizens with the following items:
- War Stash
- Combat Stash
- Assault Pack

The sender of the gift will receive Loyalty Points for his purchase.


Winter Promotions

The following promotions are available until the end of Day 2233 (31st of December)

Gift a friend and get 50% for you
- If you send a Gold Pack to a friend, you will receive 50% of the Gold as a bonus for yourself
- If you send a stash or pack, you receive 50% of the Gold inside the stash/pack
- This offer is cumulative with Gold promotions

Gift Packs

Gift Packs are special presents that cannot be kept. They must be offered to friends from their profile page.
Any citizen that makes a purchase of 4,9 Euro or more will receive Gift Packs as follows:
- 1 Gift Pack for a 4,9 Euro Gold purchase
- 2 Gift Packs for a 9,9 Euro Gold purchase
- 5 Gift Packs for a 24,9 Euro Gold purchase
- 12 Gift Packs for a 59,9 Euro Gold purchase
- 20 Gift Packs for a 99 Euro Gold purchase
- 2 Gift Packs for a Combat/War Stash and

- Inside a Gift Pack you will fin😨 2 Gold, 10 Winter Treats and 5 Icy Bazookas
- Customers can receive gift packs until the end of Day 2233 and must offer them to friends until the end of Day 2235 (2nd of January) or they will disappear.
- Icy Bazookas deal the same damage as Batzookas: 10% more damage than a Q7 weapon in Division 1, 20% more in Division 2, 30% more in Division 3 and 40% more in Division 4. Their minimum damage is also 10,000
- Parts for Icy Bazookas will NOT be found on the battlefield. You can only get fully assembled weapons in Gift Packs
- Bazooka Booster can only be used with regular Bazookas
- Icy Bazookas will melt at the end of Day 2239 (they will NOT be converted in regular Bazookas). Be sure to use all of them!


POWER SPINBe the first to try the new POWER SPIN for a chance to win awesome prizes!
Be prepared, the spinning starts tomorrow (day 2,221)!

Share the news with your friends:
[eRepublik 2219] Weekly Challenge - REWARDS & Gifts!
http://www.erepublik.com/en/article/2353242


| Damage calculator | BH / CH calculator | Training calculator | Promote your article or newspaper |Wyzwanie tygodnia - część IX – nagrody

W dywizjach 1 i 2 można zdobyć:
- za 100 PP dostaniesz 2 batony,
- za 200 punktów prestiżu (PP) dostaniesz 20 punktów energii do odnowienia co 6 minut (zamiast standardowych 10) aktywne do końca tego wyzwania,
- za 300 PP dostaniesz +50% dopalacz do obrażeń na 2 godziny,
- za 400 PP dostaniesz domek +50 na 7 dni,
- za 500 PP dostaniesz 2 batony,
- za 600 PP dostaniesz +50% dopalacz do obrażeń na 8 godzin,
- za 700 PP dostaniesz 15 punktów siły,
- za 800 PP dostaniesz 2 bazooki,
- za 900 PP dostaniesz 2 batony,
- za 1000 PP dostaniesz 20 punktów siły,
- za 1150 PP dostaniesz domek +100 na 7 dni,
- za 1300 PP dostaniesz 25 punktów siły,
- za 1450 PP dostaniesz dodatkowe 1000 miejsc w magazynie,
- za 1600 PP dostaniesz 30 punktów siły,
- za 1750 PP dostaniesz 3 batony,
- za 2000 PP dostaniesz +50% dopalacz do obrażeń na 24 godziny,
- za 2250 PP dostaniesz 5 batonów,
- za 2500 PP dostaniesz 10 batonów,
- za 3000 PP dostaniesz +50% dopalacz do obrażeń na 24 godziny,
- za 3500 PP dostaniesz 30 batonów,
- za 4000 PP dostaniesz 35 batonów,
- za 4500 PP dostaniesz 45 batonów,
- za 5000 PP i za każde kolejne 1000 PP dostaniesz 66 batonów.W dywizjach 3 i 4 można zdobyć:
- za 100 PP dostaniesz 2 batony,
- za 200 punktów prestiżu (PP) dostaniesz 20 punktów energii do odnowienia co 6 minut (zamiast standardowych 10) aktywne do końca tego wyzwania,
- za 300 PP dostaniesz +50% dopalacz do obrażeń na 2 godziny,
- za 400 PP dostaniesz 2 batony,
- za 500 PP dostaniesz 15 punktów siły,
- za 600 PP dostaniesz domek +50 na 7 dni,
- za 700 PP dostaniesz +50% dopalacz do obrażeń na 8 godzin,
- za 800 PP dostaniesz 2 batony,
- za 900 PP dostaniesz +50% dopalacz do obrażeń na 8 godzin,
- za 1000 PP dostaniesz 20 punktów siły,
- za 1150 PP dostaniesz domek +100 na 7 dni,
- za 1300 PP dostaniesz 25 punktów siły,
- za 1450 PP dostaniesz dodatkowe 1000 miejsc w magazynie,
- za 1600 PP dostaniesz 30 punktów siły,
- za 1750 PP dostaniesz 5 batonów,
- za 2000 PP dostaniesz +50% dopalacz do obrażeń na 24 godziny,
- za 2250 PP dostaniesz 2 małe bomby,
- za 2500 PP dostaniesz dodatkowe 9000 miejsc w magazynie,
- za 3000 PP dostaniesz +50% dopalacz do obrażeń na 24 godziny,
- za 3500 PP dostaniesz 30 batonów,
- za 4000 PP dostaniesz 35 batonów,
- za 4500 PP dostaniesz 45 batonów,
- za 5000 PP i za każde kolejne 1000 PP dostaniesz 66 batonów.


A za rozprawienie się z bałwanem nadal wpada cukierek 🙂


Walka z bałwanem jest możliwa po zabiciu 25 przeciwników.
Cukierek odnowi 50 punktów życia.
Niezużyte cukierki znikną z końcem dnia 2246.Obdaruj przyjaciół

Prezenty można wysyłać wchodząc na czyjś profil.
Poza paczkami ze złotem można teraz obdarowywać innych następującymi zestawami:
- War Stash
- Combat Stash
- Assault Pack

Wysyłający otrzyma punkty lojalnościowe za zakup.


Zimowe promocje

Do końca dnia 2233 (31 grudnia) można skorzystać z kilku promocji.

Obdaruj przyjaciela a otrzymasz:
- jeśli wysłano paczkę ze złotem dostaniesz 50% jej wartości,
- jeśli wysłano stash albo pack dostaniesz 50% złota jakie te paczki zawierały.
Ta oferta łączy się z promocjami na złoto.

Paczki z prezentami

Paczki są specjalnymi prezentami których nie można zatrzymać. Muszą zostać ofiarowane przyjacielowi.
Każdy kto dokonał zakupu na co najmniej 4,90 euro będzie mógł ofiarować Paczki.
- 1 Paczkę za kupno złota o wartości 4,90 euro,
- 2 Paczki za kupno złota o wartości 9,90 euro,
- 5 Paczek za kupno złota o wartości 24,90 euro,
- 12 Paczek za kupno złota o wartości 59,90 euro,
- 20 Paczek za kupno złota o wartości 99 euro,
- 2 Paczki za kupienie Combat/War Stash.

W środku Paczki znajdziesz 2 szt. złota, 10 cukierków i 5 lodowych bazook.

Klienci będą otrzymywać paczki do końca dnia 2233, jeśli nie ofiarują ich do końca dnia 2235 (2 stycznia) paczki znikną.

Lodowe bazooki są podobne do nietoperzuk:
- zadają o 10% więcej obrażeń niż broń Q7 w pierwszej dywizji,
- 20% więcej obrażeń niż broń Q7 w dywizji 2,
- 30% więcej obrażeń niż broń Q7 w dywizji 3,
- 40% więcej obrażeń niż broń Q7 w dywizji 4.
Ale minimum jest zawsze 10 000 obrażeń.

Części do lodowych bazook nie znajdziesz na polu bitwy. Można je tylko znaleźć w Paczkach z prezentami.
Lodowe bazooki trzeba wykorzystać do końca dnia 2239 (nie łączą się z dopalaczami do bazook).


POWER SPINWypróbuj jako pierwszy nową grę - POWER SPIN i wygraj wspaniałe nagrody!
Gra zaczyna się jutro (od dnia 2,221).

Podziel się wiadomością ze znajomymi:
[eRepublik 2219] Wyzwanie tygodnia – NAGRODY + Prezenty!
http://www.erepublik.com/pl/article/2353242
| Kalkulator wpływu na bitwę | Kalkulator BH / CH | Kalkulator treningu | Wypromuj swój artykuł albo gazetę | Fundacja PWL |