Promjene u igri – „imperije” i „motivacija”

Day 2,191, 14:48 Published in Montenegro Serbia by Bogi


Na 6. rođendan erepublika biće uvedene dvije promjene.

Imperije

Imperije su zemlje koje dominiraju Novim svijetom svojom izuzetnom vojnom moći i ogromnim teritorijama. Da bi zemlja bila proglašena imperijom, mora da sakupi dovoljno državne moći.Državna moć

Državna moć pokazuje koliko je neka država jaka. Dobija se osvajanjem regija i držanjem ih okupiranim određeni vremenski period. Broj državnih poena zavisi o😨

Vojne moći:
– Udarna sposobnost svih aktivnih vojnika koji se nalaze u vojnim jedinicama, uzimajući u obzir njihovu diviziju;

Regija koje država drži:
– Broj regija koje ima država, računajući i matične i osvojene regije. Regije osvojene od zemalja sa većom vojnom moći daju više poena;
– Što duže se regija nalazi pod okupacijom, to više poena daje (ovo se ne odnosi na matične regije).Motivacija

Kada je regija okupirana duže vrijeme, motivisanost ljudi da se oslobode raste s vremenom. Ovo vodi do motivacionog bonusa, koji uvećava uticaj u bitkama protiv okupatora.

Motivacioni bonus

– Kada ustanak počne, uticaj vojnika koji se bore na strani ustanika se množi sa motivacionim bonusom;
– Uticaj predstavlja vaš učinak na zid u bitkama. Motivacioni bonus uvećava samo vaš uticaj, ne i štetu koju pravite i rang poene. Drugim riječima, igrači će i dalje doprinositi istom količinom štete za BH i TP medalje, ali njihov uticaj na zid biće uvećan.

Napomene:

– Uticaj od bombi, raketa i gerilskih borbi se NE množi motivacionim bonusom;
– Udarci koje napravite sa pojačavačima štete (busterima) i bazukama se množe bonusom kao i obični udarci.Kako se motivacija određuje?

Motivacioni bonus je proporcionalan broju dana koje je regija okupirana. Što je duže regija pod okupacijom, to je veći bonus. Tačna formula još uvijek nije poznata.


Koliki će ovdje biti bonus?

Kada se regija oslobodi, motivisanost će se postepeno smanjivati. Na primjer, ako Finska oslobodi Laponiju od Švedske okupacije, koja je trajala 200 dana, a Švedska je opet osvoji nakon nekoliko dana, Finska će i dalje imati visok Motivacioni bonus.

Imajte u vidu da Motivacioni bonus neće krenuti od nule kada bude uveden, računaće se sa već postojećim danima okupacije.Konačno šansa za pojedine zemlje da se vrate na mapu. To znači dvije stvari:
1. Smanjen broj bonusa za većinu TWO zemalja;
2. TWO sada ima novi cilj i novog neprijatelja – Platona, te se neće raspasti.Pozdravlja vas vaš