Turnir „Epsko ratovanje”

Day 2,121, 00:58 Published in Serbia Serbia by Bogi


Opis

– Turnir će trajati 7 dana (168 sati), i počeće dana 2122;
– Svrha turnira je osvajanje poena prestiža;
– Sakupljanje poena prestiža otključava pojedinačne nagrade za svakog igrača;
– Države će biti rangirane na osnovu prosjenog broja poena prestiža koje osvoji svaki aktivni igrač, i dobiće nagradu prema konačnoj poziciji koju osvoji;
– Najbolji igrači iz svake države će dobiti ukras na profilu za svoj trud;
– Igrači koji se budu borili u epskim bitkama (pogledajte dolje za više detalja) će dobiti dodatne poene prestiža.

Kako dobiti poene prestiža?

– Za svaki udarac u bici, igrač će dobiti 1 poen prestiža;
– Bitno je da ne miješate „udarce” sa „ubistvima”. Jedan udarac daje 1 iskustveni poen (xp) i troši 10 energije. Obično je potrebno 1–4 udarca da biste porazili protivnika, u zavisnosti od toga koliko energije ima i koje oružje koristi;
– Poeni prestiža će biti dodijeljeni odmah nakon svakog udarca.

Na primjer: ako igrač ubije protivnika sa tri udarca, odmah će dobiti 3 poena prestiža.

– Učešće u gerilskoj borbi daće igraču 10 poena prestiža na kraju borbe, bez obzira na ishod;
– Velika bomba, mala bomba ili raketa će dati igraču 1 poen prestiža;
– Igrač može dobiti više poena prestiža ako bude rangiran među prvih pet u bici;
– U zavisnosti od njegov pozicije među prvih pet, dobiće bonus na kraju bitke:
1. mjesto: 100% više poena prestiža za svaki udarac koji je napravio u toj bici;
2. mjesto: 80% više poena prestiža za svaki udarac koji je napravio u toj bici;
3. mjesto: 60% više poena prestiža za svaki udarac koji je napravio u toj bici;
4. mjesto: 40% više poena prestiža za svaki udarac koji je napravio u toj bici;
5. mjesto: 20% više poena prestiža za svaki udarac koji je napravio u toj bici;
– Dodatni poeni prestiža će biti dodijeljeni na kraju bitke, kada bude dodijeljena medalja „Junak bitke” (BH).

– Na primjer: Ako je igrač skupio 100 poena prestiža u bici u kojoj je rangiran prvi, dobiće dodatnih 100 poena na kraju bitke, zajedno sa BH medaljom.

– Igrači će dobiti 3 poena prestiža po udarcu (umjesto jednog) ako se bore u epskim bitkama.Epske bitke

– Bitka postaje epska kada se napravi određena količina štete;
– Epske bitke će biti označene posebnom ikonicom na strani „Ratovi” (Kampanje) i imaće drugačiju pozadinu na strani bitke;
– Bitka postaje epska ako je nanesena šteta veća o😨
* 10 miliona u prvoj diviziji;
* 30 miliona u drugoj dovoziji;
* 100 miliona u trećoj diviziji;
* 3 milijarde u četvrtoj diviziji.

– Igrač će dobiti tri poena prestiža za svaki udarac koji je napravio u toj bici NAKON što je bitka postala epska;
– Dodatni poeni prestiža će se dodjeljivati odmah, ali SAMO NAKON što je bitka postala epska.

– Na primjer: ako je igrač napravio 100 udaraca u epskoj bici (nakon što je ona postala epska), odmah će dobiti 300 poena prestiža;

– Dodatni poeni za prvih pet u bici se dodjeljuju i za epske bitke.

– Primjer 1: ako je igrač napravio 100 udaraca u epskoj bici (nakon što je ona postala epska) i osvojio BH, dobiće 100*3 (bonus za epsku bitku) = 300 poena odmah, i još dodatnih 300 poena zbog bonusa za BH.

– Primjer 2: ako je igrač napravio 300 udaraca u bici prije nego što je postala epska, dobiće 300 poena prestiža za udarce. Ako u istoj bici taj igrač napravi još 100 udaraca nakon što je bitka postala epska, dobiće još 300 poena, tako da će ukupno imati 600 poena za tu bitku. Ako igrač uspije i da uzme BH u toj rundi, osvojiće ukupno 600 * 2 = 1200 poena (zbog bonusa za BH);

– Pod pojmom „bitka” se podrazumijeva ono što većina igrača zove „runda”.

Pojedinačne nagrade

– Nakon dostizanja određene količine poena prestiža, igrači će moći da ih iskoriste za nagrade:

* 500 poena = 10 snage;
* 550 poena = buster od 50% na period od 8 sati;
* 625 poena = obnavljajte 20 energije svakih 6 minuta do kraja dana 2033;
* 750 poena = kućica sa 50 energije na 7 dana;
* 1000 poena = 20 snage;
* 1250 poena = obnavljajte 30 energije na svakih 6 minuta do kraja dana 2033;
* 1500 poena = kućica sa 100 energije na 7 dana;
* 2000 poena = obnavljajte 40 energije svih 6 minuta do kraja dana 2033;
* 2500 poena = buster od 50% na 24 sata;
* 3000 poena = kućica sa 150 energije do kraja dana 2033;
* 4000 poena = 40 čokoladica;
* 5000 poena = obnavljajte 50 energije svakih 6 minuta do kraja dana 2033;
* 6250 poena = kućica sa 200 energije do dana 2033;
* 7500 poena = obnavljajte 70 energije svakih 6 minuta do kraja dana 2033;
* 8750 poena = kućica sa 250 energije do kraja dana 2033;
* 10.000 poena = obnavljajte 100 energije svakih 6 minuta do kraja dana 2033;
* 12.500 poena = 50 čokoladica;
* 15.000 poena = 60 čokoladica;
* 17.500 poena = 70 čokoladica;
* 20.000 poena = obnavljajte 150 energije svakih 6 minuta do krja dana 2033;
* 25.000 poena = 80 čokoladica;
* 30.000 poena = 90 čokoladica;
* 35.000 poena = obnavljajte 200 energije svakih 6 minuta do kraja dana 2033;
* 40.000 poena = 100 čokoladica;
* 45.000 poena = 110 čokoladica;
* 50.000 poena = obnavljajte 250 energije svakih 6 minuta do kraja dana 2033;
* 62.500 poena = 120 čokoladica;
* 75.000 poena = 130 čokoladica;
* 87.500 poena = 140 čokoladica;
* 100.000 poena = obnavljate 300 energije svakih 6 minuta do kraja dana 2033;
* 125.000 poena = 150 čokoladica;
* 150.000 poena = 150 čokoladica;
* Za svakih dodatnih 25.000 poena = 150 čokoladica.

– Nagrade možete pokupiti sa početne strane najkasnije 48 sati nakon što se turnir završi;
– Buster na štetu se aktivira onog trenutka kada igrač klikne na nagradu.

Pojedinačna rang lista

– Rang listi možete pristupiti preko početne stane, klikom na broj ispred imena građanina. Broj predstavlja mjesto na rang listi;
– Svaka država će imati svoju rang listu;
Građani će biti rangirani prema tome koliko su ukupno poena prestiža osvojili.

– Postojaće dvije rang liste:
a) dnevna;
😎 ukupna.

– Prvih 10 građana na dnevnoj rang listi će dobiti ukraj za profil (koji će biti prilagođen za prva 3);
– Ukupno prvih 50 igrača iz države će dobiti ukraj (koji će biti prilagođen za prva 3);
– Svi ukrasi će biti dodijeljeni kada se turnir završi;
– Rang liste će biti ažurirane svakih 20 minuta;

Rang liste država

– Države će biti rangirane prema prosječnom broju poena koje osvoji aktivni borac (onaj koji je osvojio bar jedan poen tokom takmičenja);
– Formula: ukupan broj poena prestiža koje osvoje borci neke zemlje biće podijeljen brojem aktivnih boraca. Nalozi napravljeni 24 sata prije početka takmičenja neće se računati za pojedinačno ili državno rangiranje.

Nagrade za države

– Na kraju turnira države će dobiti odbrambeni štit i količinu zlata u zavisnosti od plasmana na kraju turnira:

* 1–10. mjesto: odbrambeni štit kvaliteta 7 i 5.000 zlata;
* 11–20. mjesto: odbrambeni štit kvaliteta 6 i 3.000 zlata;
* 21–30. mjesto: odbrambeni štit kvaliteta 5 i 2.500 zlata;
* 31–40. mjesto: odbrambeni štit kvaliteta 4 i 2.000 zlata;
* 41–50. mjesto: odbrambeni štit kvaliteta 3 i 1.500 zlata;
* 51–60. mjesto: odbrambeni štit kvaliteta 2 i 1.000 zlata;
* 61–70. mjesto: odbrambeni štit kvaliteta 1 i 500 zlata.

– Kapacitet odbrambenog štita:
* Kvalitet 7: 10 milijardi štete;
* Kvalitet 6: 8 milijardi štete;
* Kvalitet 5: 6 milijardi štete;
* Kvalitet 4: 4 milijardi štete;
* Kvalitet 3: 3 milijardi štete;
* Kvalitet 2: 2 milijardi štete;
* Kvalitet 1: 1 milijardi štete;


Toliko za ovaj put!

Pozdrav,