Predlog Pravilnika Skupštine eCrne Gore

Day 2,096, 02:14 Published in Montenegro Serbia by Bogi

Dragi sugrađani,

Prije dva dana sam objavio članak u kome sam predložio formiranje Skupštine eCrne Gore. Predlog su podržali predstavnici četiri stranke: JCG, CPO, NS i SeCG, dok se predsjednik Familije još uvijek nije izjasnio.

Sada objavljujem predlog Pravilnika da svi vide. Sve zamjerke i ideje pišite u komentarima. Molio bih bez trolovanja; skoro svi smo se složili oko ovoga (čekamo još Kralja I), tako da se plašim da će eventualni trolovi ostati usamljeni u komentarima.

Pravilnik Skupštine eCrne Gore

1. Forum Skupštine eCrne Gore
1.1. Skupština eCrne Gore će imati svoj forum, čiji će će vlasnik biti Predsjednik Skupštine (u daljem tekstu samo Predsjednik). Članovi će biti samo Predsjednik, Potpredsjenik i poslanici. Predsjednici stranaka neće imati pristup forumu ukoliko nisu poslanici.
1.2. Svaki predlog zakona mora se pokrenuti na forumu. Nakon pokretanja teme u forumu, poslanik će u kružnoj poruci na eRepubliku obavijestiti ostale poslanike o početku diskusije.
1.3. Svi poslanici će biti povezani kružnom porukom na eRepubliku, koju će Predsjednik biti u obavezi da napravi svakog 26. u mjesecu, odmah po otkrivanju konačnih rezultata izbora. U kružnoj poruci će se najavljivati početak rasprave o određenom zakonu. Kružna poruka treba da obuhvati Predsjednika, Potpredsjednika i poslanike.

2. Čat kanal Skupštine
2.1. Skupština će imati svoj čat kanal, čiji će vlasnik biti Predsjednik, a šifru kanala će imati i potpredsjednik. Poslanici će imati op na kanalu.
2.2. Kanal neće biti skriven, ali će biti zaštićen šifrom, koja će se mijenjati svakog mjeseca.
2.3. Biće aktiviran mode +i, što će značiti da se samo ljudi koji su na listi mogu priključiti kanalu.
2.4. Ukoliko bude potrebe za tim, na kanal će biti pozvan predstavnik Vlade da iznese svoje zamisli u vezi sa određenim zakonom.

3. Pokretanje zakona
3.1. Ukoliko poslanik želi da pokrene neki zakon, treba da postavi na forum predlog zakona sa detaljnim objašnjenjem kako misli da će to uticati na eCrnu Goru. Potrebno je detaljno i jasno argumentovati svaki predloženi zakon.
3.2. Po postavljanju predloga, otvara se rasprava. Svaki poslanik može argumentovano da objasni zašto misli da je to loša ideja ukoliko se ne slaže. Ukoliko se slaže, ne mora da odgovara.
3.3. Ukoliko odgovor nije argumentovan, predsjednik može da ga ne uvaži i da zatraži dodatno objašnjenje.
3.4. Rasprava traje dok god ima nedovršenih pitanja. Kada prođe određeno vrijeme a da nema odgovora na raspravu, Predsjednik je zatvara i stavlja predlog na glasanje.
3.5. Ukoliko se predlog izglasa na forumu, predlagač ga stavlja na glasanje na eRepubliku i svi poslanici ga podržavaju. Da bi se izglasao na forumu, predlog mora imati više od 2/3 glasova ZA.
3.6. Raspravu ne bi bilo potrebno pokretati u dva slučaja:
3.6.1. Zakon o prirodnom neprijatelju (NE), koji bi se pokretao samo po odobrenju Predsjednika države, MoD-a ili MoFA-e. U tom slučaju, neko od njih bi obavijestio predsjednika da u kružnoj poruci obavijesti poslanike da je zakon odobrila Vlada.
3.6.2. Sporazum o međusobnoj zaštiti sa državama koje su nam saveznici na duže staze: Srbija, Venecuela i Rumunija; ili sa zemljama čija nam je pomoć potrebna u ratu.
3.7. Ukoliko se radi o prenosu novca iz državnog trezora na neki org, potrebno je pozvati Ministra ekonomije na čat kanal radi objašnjenja namjene tog novca, nakon čega bi bilo pokrenuto glasanje na forumu.

4. Crna lista
4.1. Poslanici koji ne budu poštovali pravilnik biće stavljeni na crnu listu, što će značiti da više ne mogu postati članovi kongresa u eCrnoj Gori. Ovo pravilo mora jednako važiti za sve stranke koje učestvuju u Skupštini.
4.2. Poslanici koji jednom prekrše pravilo, dobiće samo upozorenje. Drugi put nema upozorenja, već će biti obaviješteni da su stavljeni na crnu listu i biće izbačeni iz Skupštine. Biće im ukinut pristup forumu i napravljena nova kružna poruka bez njih.
4.3. Crna lista će se nalaziti u gugl dokumentu čiji će vlasnik biti Predsjednik.
4.4. Na listi će se naći i neaktivni poslanici. Ukoliko neko propusti tri glasanja na forumu, bio bi stavljen na crnu listu.

5. Predsjednik Skupštine
5.1. Predsjednik Skupštine imaće vlasništvo nad forumom i čat kanalom Skupštine.
5.2. Predsjednik će biti zadužen za zatvaranje rasprave, pokretanje i zatvaranje glasanja, pravljenje kružne poruke i obavještavanje poslanika od planovima Vlade koje ona smatra da treba proslijediti Skupštini.
5.3. Predsjednik ne bio bio biran svakog mjeseca, već bi bio odabran jednom da uvijek bude na toj funkciji.
5.4. Predsjedniku bi pomagao i Potpredsjednik, koji bi takođe pristustvovao svim sjednicama Skupštine, i mijenjao bi Predsjednika u slučaju potrebe. On bi takođe imao status administratora na forumu i imao bi šifru čat kanala Skupštine.
5.5. Predsjednik i potpredsjednik ne smiju biti članovi kongresa. Ukoliko neko od njih bude u kongresu, biće privremeno razriješen dužnosti (dok mu mandat u kongresu ne istekne).
5.6. Predsjednik i Potpredsjednik ne treba da učestvuju u raspravi, osim ako to neko od poslanika zatraži.
5.7. Ukoliko poslanici budu nezadovoljni radom Predsjednika ili Potpredsjednika, mogu pokrenuti raspravu o njegovom smjenjivanju. Za smjenjivanje je potrebno bar 66,67% glasova ZA.

6. Vlada
6.1. Opcionalno, čat kanalu i forumu pristup bi mogao imati i aktualni Predsjednik eCrne Gore, s obzirom na to da i on ima pravo glasa u eRepubliku.
6.2. Predsjednika države niko ne bi mijenjao na sastancima (niti potpredsjednik, niti bilo ko od članova Vlade).
6.3. Niko od članova Vlade ne bi imao pristup forumu i čat kanalu.
6.4. Vlada bi bila dužna da Predsjednika Skupštine obavijesti o glasanju za zakone o prirodnom neprijatelju ili o potpisivanju savezništva sa nekom državom koja nije Srbija, Venecuela ili Rumunija.
6.5. Ukoliko je to potrebno, MoD, MoFA, MoE ili Premijer bio bi pozvan na čat kanal (član 2.4.).

7. Formiranje Skupštine
7.1. Da bi Skupština uopšte bila funkcionalna, potrebno da je u njoj bude više od 66% poslanika, tako da oni uvijek mogu odlučivati o svemu bez obzira na stranke koje odluče da u Skupštini ne učestvuju.