Nagrade za turnir „Državni štit”

Day 2,093, 13:16 Published in Montenegro Serbia by Bogi


Pojedinačne nagrade

– Nagrade dostuone preko banera na početnoj strani se mogu pokupiti do kraja dana 2095. Nakon isteka ovog dana baner će biti uklonjen zajedno sa svim nagradama koje nisu pokupljene;
– U toku dana nakon završetka turnira prvih 50 igrača u svakoj državi sa obje rang liste će dobiti značku. Prva tri igrača će dobiti značku koja pokazuje njihov konačni plasman.Državne nagrade

– Odbrambeni štitovi će biti dodijeljeni državama koje su učestvovale u takmičenju „Državni štit” prema njihovom plasmanu na rang listi:

– 1–10. mjesto – štit kvaliteta 7
– 11–20. mjesto – štit kvaliteta 6
– 21–30. mjesto – štit kvaliteta 5
– 31–40. mjesto – štit kvaliteta 4
– 41–50. mjesto – štit kvaliteta 3
– 51–60. mjesto – štit kvaliteta 2
– 61–70. mjesto – štit kvaliteta 1

Šta je odbrambeni štit

– To je u suštini zid koji napadač mora da probije da bi imao mogućnosti da dobije bitku. Odbramberni štitovi upijaju određenu količinu štete, u zavisnosti od kvaliteta:

– Štit kvaliteta 1: 1 milijarda štete
– Štit kvaliteta 2: 2 milijarde štete
– Štit kvaliteta 3: 3 milijarde štete
– Štit kvaliteta 4: 4 milijarde štete
– Štit kvaliteta 5: 6 milijardi štete
– Štit kvaliteta 6: 8 milijardi štete
– Štit kvaliteta 7: 10 milijardi štete

Kako djeluje štit?

– Štit se automatski aktivira kada je regija napadnuta (bilo putem otvoreno rata ili kroz ustanak). Ta regija dobija odbrambene poene koji sadrže određeni broj poena štete;
– Dodijeljena količina poena štete (Odbrambeni bonus) računa se tako što se broj ukupnih preostalih odbrambenih poena podijeli sa brojem regija koje država u tom trenutku ima;
– Dobijeni Odbrambeni bonus se ravnomjerno raspoređuje po divizijama u prvih pet rundi;
– Odbrambeni bonus za svaku bitku je ovako raspoređen po divizijama:

– 1. divizija: 5%
– 2. divizija: 10%
– 3. divizija: 15%
– 4. divizija: 70%

– Ista šteta će se dodati zidu za svaku od prvih pet rundi.

Primjer:

Država A ima odbrambeni štit kvaliteta 7 i 10 regija. Bila je napadnuta nekoliko puta, pa joj je od prvobitnih 10 milijardi štete ostalo 5 milijardi u odbrambenom štitu. Napadnuta regija će dobiti 5 milijardi / 20 = 0,5 milijardi štete za štit. Svaka od prvih pet rundi će raspolagati sa 0,5 milijardi / 5 = 100 miliona odbrambene štete. 4. divizija će dobiti 70% x 100 miliona = 70 miliona štete. Dakle, u prvih pet rundi, država A će počinjati 4. diviziju sa 70 miliona štete prednosti. 3. divizija će početi sa 15 miliona, 2. divizija sa 10 miliona, a 1. divizija sa 5 miliona.

– Ako napadaš nanese manje štete od odbrambenog bonusa, preostala šteta štita će se vratiti u određeni fond;
– U šestoj bici, šteta iz fonda će biti upotrijebljena. Šteta se dijeli po divizijama po već određenim procentima: D1 – 5%, D2 – 10%, D3 – 15%, D4 – 70%;
– Ovaj proces se nastavlja dok se sva šteta iz štita ne iskoristi;
– Ako se nekim slučajem desi da na kraju kampanje ne bude iskorištena sva odbrambena šteta, ona će biti vraćena u ukupnu odbrambenu štetu države;
– Državni štit nije vezan za neku određenu regiju, vezan je za državu. To znači da ista regija može dobiti odbrambeni bonus neogređeni broj puta sve dok se on ne potroši.

Vizualni prikaz

– Odbrambeni štit će biti prikazan u dijelu „vojska” (military) svake države, ispod dijela „Prirodni neprijatelj”;
– U bitkama gdje je Odbramebni štit aktivan, ikonica će prikazivati količinu odbrambene štete.

Ostale informacije

– Odbrambeni štitovi će biti dodijeljeni svakoj državi dan nakon završetka turnira;
– Ako je država obrisana, i dalje može dobiti odbrambeni štit. On će biti aktiviran čim država oslobodi neku regiju i bude napadnuta.