Borbena naređenja (Combat Orders)

Day 2,075, 00:52 Published in Montenegro Serbia by BogiIgrači će moći da prihvate borbena naređenja koja postave vojne jedinice (uključujući i druge jedinice, ne samo svoju) i da dobiju valutu za štetu koju nanesu u bitkama.

Račun vojnih jedinica

– Da bi plaćale za borbena naređenja, sve vojne jedinice će imati svoj račun sa valutom;
– Svaki punopravni član koji je bar 25. nivo može donirati valutu vojnoj jedinici;
– Valuta koja se nalazi na računu jedinice može se koristiti samo za borbena naređenja;

Glavna svojstva borbenih naređenja

– Borbena naređenja mogu postaviti samo jednice, tj, njihovi komandanti;
– Jedinice će preko borbenih naređenja moći odmah da plaćaju igračima za štetu koju nanesu za određenu stranu u određenoj diviziji u nekoj kampanji;
– Kada postavljaju borbeno naređenje, komandanti će postavljati cijenu za nanesenih milion štete;
– Nagrada će se isplaćivati odmah nakon svakog ubistva, a ne nakon pravljenja 1.000.000 štete;
– Borbena naređenja mogu biti podešena tako da ne isplaćuju prekomjerno ubijanje (over-kill). Novac će biti isplaćivan samo ako dominacija određene strane u bici ne premašuje određeni procenat, koji postavlja komandant. Npr, borbeno naređenje može biti postavljeno da isplaćuje novac bilo kome ko se bori u kampanji Z za državu A protiv države B, sve dok je procenat dominacije za državu A najviše 52%. To znači da čim država A bude imala više od 52% štete, novac se više neće isplaćivati.

Borbena naređenja za borca

– Kada otvorite stranu sa ratovima, vidjećete ikonicu pored svake kampanje koja označava da ona ima aktivno borbeno naređenje, kao i koliko borbenih naređenja je postavljeno za vašu diviziju u toj kampanji;


– Kada uđete u bitku primijetićete tablu na desnoj strani ekrana;


– Tabla će Vas obavještavati o tome koliko borbenih naređenja je dostupno;
– Možete prihvatiti samo jedno borbeno naređenje u jednom trenutku;
– Nakon svakog ubistva, određena količina novca će biti uplaćena na Vaš račun u skladu sa štetom koju ste napravili i cijenom štete;
– Novac koji dobijete će biti prikazan kroz animaciju sličnu onoj koja se prikazuje kada dobijate iskustvene poene;
– Ako borbeno naređenje ne bude isplaćivalo novac jer je procenat štete prevelik, tada će biti prikazano u drugoj boji;
– Igrači će biti obaviješteni vizualno kada borbeno naređenje prestane da isplaćuje novac (vizualna animacija na desnoj strani ekrana);
– Borbeno naređenje će biti uklonjeno sa table kada budžet bude potrošen.

Borbena naređenja za komandanta jedinice

Komandanti će vidjeti novi odjeljak na početnoj stani svoje jedinice. Ovaj odjeljak ima nekoliko filtera koji dozvoljavaju da se naprave vojna naređenja:

– Državljanstvo boraca – možete da podesite da borbeno naređenje bude dostupno samo borcima da određenim državljanstvom ili svim igračima;
– Vojna jedinica – možete da podesite borbeno naređenje tako da bude dostupno samo igračima iz određene vojne jedinice ili svim igračima u igri;
– Bitka – podesite kampanju, stranu i diviziju za koju je aktivno naređenje. Možete postaviti samo jedno borbeno naređenje po diviziji za kampanju;
– Cijena po nanesenoj šteti: postavite koliko ćete platiti za 1.000.000 štete;
– Najveća dominacija: postavite na kojoj vrijednosti dominacije želite da borbeno naređenje bude neaktivno. Naređenje će se automatski ponovo aktivirati ako dominacija opet padne ispod određenog procenta. Napomena: ovo se odnosi na dominaciju strane koju podržavate, a ne na dominaciju neprijateljske strane.
– Budžet borbenog naređenja – količina novca koju postavljate da finansirate borbeno naređenje. Novac se automatski uzima sa računa vojne jedinice.

Osim ovoga, komandant će moći da vidi sva aktivna borbena naređenja i:

– Izmijeni budžet;
– Izmijeni cijenu štete;
– Privremeno zaustavi naređenje;
– Ponovo pokrene naređenje (naređenje se može ponovo pokrenuti 10 minuta nakon što se pauzira);
– Otkaže naređenje (svako naređenje ostaje na listi dok se ručno ne otkaže ili dok se kampanja ne završi ili dok se budžet ne potroši);
– Ode na kamapnju (stranu bitke) gdje je naređenje postavljeno.