Sverige i brand!

Day 1,967, 13:05 Published in Sweden Poland by Maniowar

Vi måste stå upp för vårat fosterland. Du kan inte fråga dig vad ditt land kan göra för dig, utan vad du kan göra för ditt land!

Vad gör våran regering? Vi måste fördriva dessa barbarer från Svea rike och göra det till ett starkt och stolt land igen.

Driv ut våran fiende, stoppa våldtäckten på Svea rike och dess folk.

Sist men inte sist.

Bättre död än röd