Negatív prios!

Day 1,889, 04:57 Published in Hungary Hungary by kisborok

Negatív piros

-

Érted? Negatív prios. 🙂

(ezzel csak azt akartam mutatni, hogy mennyire félre lehet olvasni egy-egy szót, ha nem figyelünk eléggé)

"Egy anlgaii etegyem ktuasátai szenirt nem szimát, melyin serenrodbn vnanak a bteuk egy szbóan, az etegyeln ftonos dloog, hogy az eslo és az ultosó bteuk a hölyeükn lneegyek. A tböbi bteu lheet tljees össze-vabisszásagn, mgiés porbléma nlkéül oalvsahtó a szveög. Eennk oka, hogy nem ovalusnk el mniedn bteut mgaát, hneam cska a szót eszgébéen.

A cmabritgei emegyeten kéüszit eikgy tnuamálny áitllsáa sznreit a szvkaaon Bleül nicsn jlneestögfée akann, mkénit rdeeözndenk el a btüek: eyegüdl az a fntoos, hgoy az eslő és az uolstó betű a hlyéen lygeen. Ha a tböbrie a lgnoeyabb özeássivsazsg a jleezmlö, a sövzeg aokkr is tleejs mrtébéekn ovasalthó mraad. A jlneeésg mgáayzrataa az, hgoy az erbemi agy nem eyedgi btüeket, hneam tleejs sazakvat ovals."Az edzőtermek fejlesztésének sorrendje

Mivel akció van, írnék arról, hogy szerintem hogyan is érdemes az edzőtermeket fejlesztgetni úgy, hogy minél kevesebb pénzünkbe kerüljön. A cél az összes edzőterem felfejlesztése Q4-esre.
Mivel is kezdjük? Az ingyenessel. Ezt azért kell fejleszteni, mert ez mindenképp aranybevételt jelent. Minél magasabb szinten van, annál több aranyat termel napi átlagban.
Q2
Q3
Q4
Q2
Q3

Q4

Q2
Q3
Q4
Q2
Q3
Q4