[Valtio tiedottaa / Governmental Announcement of eFinland]

Day 1,729, 08:50 Published in Finland Finland by Ministry of Education FI

This announcement is in finnish and english. Tämä tiedotus on sekä suomeksi että englanniksi.Hyvä eSuomen kansa.

Tällä päivämäärällä eSuomen eduskunta on pitkällisten valmisteluiden, keskusteluiden ja lopulta äänestyksen lopputuloksena päättänyt erota EDEN-liittoumasta, ja liittyä neutraaliin Pohjoiseen Liittoumaan.

Ero astui voimaan tänään 14.8.2012 kello 18.

Tulemme pitämään EDEN MPP:t voimassa siirtymäajan, mikäli se on mahdollista. Tavoitteena on siis ylläpitää tulivoimaamme ainakin siihen asti, että uusi liittouma on valmis.

Armeija on määrätty lopettamaan taistelu EDEN käskyjen perusteella. Kunnes toisin määrätään, operaatioita tullaan suorittamaan vain eSuomen taisteluissa. MPP maiden sodissa taistelu on sallittu. EDENin käskemänä emme kuitenkaan siis enää taistele.

Taistelemista MPP maita vastaan suositellaan välttämään.

Kiitämme EDENiä kuluneesta ajasta ja toivotamme heille kaikkea hyvää. Emme eroa vihoissamme, vaan koska tahdomme vaihtelua.

eSuomen presidentti
Zacharia RavenUusi alku


---


Dear allies.

After discussions and finally a congressional vote, eFinland has decided to resign from EDEN-alliance, and to join neutral Northern Alliance.

Our resignation became official today 14.8.2012 at 18pm.

We will keep our MPP's running during the transition period, if it is possible, until the new alliance is fully functional. This is to ensure our firepower until the alliance itself is ready.

Our official army has seized EDEN-operations. Until further notice we will do operations only in eFinland's battles. Our people are allowed to fight in MPP-battles. However, we won't fight under EDEN command.

Fighting against our MPP countries is not adviced.

We thank EDEN for everyhting. We do not resign in anger, but because we want change.

The President of eFinland,
Zacharia Ravena fresh start