888th day

Day 1,549, 12:57 Published in Iran Iran by megahack


در اطراف چه می گذرد؟

لهستان در مرحله اول پلن خود در حذف ترکیه و در جبهه اوکراین با جنگ سختی مواجه شد و حتی مناطقی را نیز به اوکراین داد، ولی با تقویت ارتش هایش دوباره در میدان جنگ قد علم کرده است. چندین ارتش بلغارستان در ابتدای کار رئیس جمهور این کشور را همراهی نکردند و همین امر برنامه رئیس جمهور این کشور را تغییر داد تا با کشورهای متحدش نیز صحبت هایی داشته باشد، ضمن آنکه ترکیه همانند آزاد سازی ایران، از قبل خود را برای مقابله با لهستان در اوکراین نیز آماده کرده بود.

بلغارستان
بلغارستان هنوز موضع رسمی خود را اعلام نکرده ولی اکثر مردم این کشور خواهان جدایی از ادن به خاطر حضور دشمن دیرینه شان در این اتحاد هستند ولی رغبت زیادی هم به حضور در وان ندارند. از سوی دیگر دولت این کشور هنوز اقدامی در جهت خروج از ادن انجام نداده است.

اسلونیا
اسلونیا با رد کردن دشمنی با رومانی گویا منتظر تصمیم مجلس و نخبه هایش است تا آینده خود را معین سازد.
این اقدام بحث برانگیزش نظر چندین کشور دیگر را نیز معطوف به خود ساخته است.


ترکیه - ایران
ترکیه هنوز منتظر اقدام ایران در انقلاب است و بخوبی می داند که ارتش ایران هنوز قدرت متمرکز خود را در انقلاب ها خالی نکرده است.
ارتش ملی ترکیه هم از چند هفته پیش عنوان ارتش ملی خود را تغییر داده و اکنون به صورت خصوصی (ولی توسط اعضا دولت) اداره می شود تا اعضای اتحاد ادن در این مورد با ترکیه بحثی نداشته باشند ، ترکیه هم برای هر جنگ احتمالی در آماده باش کامل باشد؛ چرا که لهستان از یک طرف و صربستان از طرف دیگر تا نزدیکی دروازه هایش رسیده اند. با انقلاب های ایران که چند روز پیش توسط بلغارستان نیز حمایت شد (و به قهر پلاتو از دست رفت) ترکیه محتاط تر شده است. رئیس جمهور این کشور اکیدا از شهروندان درخواسته که برای جنگ ها خرج اضافی نکنند.

ایران
اخیرا جلساتی با حضور سران وان بوده است و ایران نیز مورد بحث بوده است و البته از جانب چند کشور حمایت شده است.
از سوی دیگر باید منتظر دیدگاه رئیس جمهور در مورد اقدام اسلونی در مورد رومانی نیز باشیم.
انقلاب های فرسایشی که در داخل ترکیه آغاز می شود اگر منجر به آزادی مناطق نشود جز گلد برای هیروها نفع دیگری نخواهد داشت. تازه واردین و اکثر کسانی که صاحب ملیت ایران هستند برای تامین فود و ریال روزانه مورد احتیاج خود با مشکل جدی مواجه شده اند و اگر به همین منوال ادامه یابد برای پیشرفت هم که شده به ناچار مهاجرت خواهند کرد تا ذخیره ای برای جنگ های آتی داشته باشند.
پس برای پیروزی با وزارت دفاع همکاری کنیم
یک نفر و یا یک دولت تنها برای آزاد سازی مناطق کافی نیست، همه مان باید آزادی را بخواهیم تا بدستش آوریم.

این مقاله صرفا جنبه اطلاع رسانی دارد و از پرداختن به جزئیات خودداری شده است.

روز 1549
تو آی آر سی تو فکر کنکور بودم که تصادفی متوجه شدم امروز روز 888م حضور این اکانت در ارپابلیک هستش!نمی دونم حالا شیرینی داره یا نه ولی
هر کی کامنت بذاره یه دونه تانک دریافت می کنه!


راستی لحظات شکار شده از بچه های خودمون وقتی دیروز نمی تونستن فایت بزنن:
مگاهک، روز 1549 دنیای مجازی
megahack, Day 1,549 of the New World © (2/17/2012)