ماموریت های عشقولانه پلاتو

Day 1,543, 03:00 Published in Iran Iran by megahack


بله ماموریت های جدیدی که همیه بی صبرانه منتظرش بودند توسط پلاتو اعلام شد
فقط تا روز 1552 زمان دارید تا اتمامشان کنید!
تقدیم به شما با عشق فراوان، از پلاتو
شایعاتی شنیده می شود که پلاتو هدیه های فراوانی برای همه تدارک دیده
عجله کن! این ماموریت روز 1552 تمام می شود

پیش نیازها

☑ پنج 5 روز پشت سر هم کار کن
☑ 5 روز پشت سر هم تمرین نظامی کن
☑ 5 روز پشت سر هم جایزه اتمام اردر روزانه ارتش را کسب کن

جایزه:

1 گلد
15 استرنجتازه واردین هم احساس دارند

نسل جوان را حمایت کنید، به آنان محبتتان را نشان دهید و آنان نیز شما را پشتیبانی خواهند کرد
عجله کن! این ماموریت روز 1552 تمام می شود

پیش نیازها

☑ به یک شهروند پایینتر از لول 15 نان دونیت کن
☑ به یک شهروند پایینتر از لول 15 اسلحه دوینت کن

جوایز:

10 امتیاز تجربه
یاریم ده یاریت دهم
به دوستانت بهترین دستمزد کاری را بده و آنها برایت بهترین کار را انجام دهند. خوب آخرش برای چی دوستان هستند؟

پیش نیازها:

☑ یک دوستی را در ارپابلیک که توسط شما دعوت شده را استخدام کن
☑ یک دوستی را در ارپابلیک که توسط شما دعوت شده را تشویق کن تا برای 5 روز متوالی برای شما کار کند

جایزه:
یک انبار خالی = 1000 استوریجمی توانید تفاوت ایجاد کنید

زمان آن برایت رسیده که از درونت خارج شودی و برای رسیدن به جامعه بهتر تلاش کنی
عجله کن! این ماموریت روز 1552 تمام می شود

پیش نیازها:

☑ به یک حزب عضو شو
☑ در انتخابات رئیس حزب در روز 1548 در رای گیری شرکت کن

جوایز:
10 امتیاز تجربهبا عشق برای کشورم

حال بهترین زمان برای اثبات میهن پرستی است.
عجله کن! این ماموریت روز 1552 تمام می شود

پیش نیازها:

☑ 300 حریف را برای کشور صاحب ملیتش "یا متحدانش" را شکست بده
☑ در سه جنگ مختلف برای کشورت یا متحدهای کشور بجنگ
"ادمین عروست بکنه پلاتو-- به فکر ما هم هستی"

جوایز:
+30 استرنج
+300 امتیاز رنک نظامیبه عشق جنگیدن

بر تمام نقاط جهان ترس بیافکنید، مطمئن شوید که هرگز اسم شما را فراموش نمی کنند.
این ماموریت روز 1552 به اتمام می رسد

پیش نیازها:

☑ حداقل 5 نفر را برای 20 کشور مختلف شکست بده

جوایز:
+15 قدرت نظامی
+1500 امتیاز رنک نظامی