JvdG v. eNederland

Day 1,311, 11:07 Published in Netherlands Netherlands by Viglius


Vanavond heeft de Geuzenbode een artikel uitgebracht waarin Jacob van den Guldenweege, Partijvoorzitter van de Geuzenpartij Nederland, de regering beschuldigd van oneigenlijk gebruik van staatsbedrijven en machtsmisbruik. Van den Guldenweege schetst een situatie waarin hij het slachtoffer is van een door de regering gevoerde campagne hem te ‘treiteren’, ondermeer door lonen te verhogen tot boven de door Guldenweege Enterprises gehanteerde beloningen.

Depot
CP ArtemIvanov, beheerder van enkele van de genoemde staatsbedrijven, verwerpt deze aantijgingen en zegt dat Van den Guldenweege zelf de geschetste situatie in de hand heeft gewerkt door de lonen van zijn eigen bedrijven steeds hoger te zetten dan die van de staatsbedrijven, waardoor het aanleggen van een fatsoenlijk depot NLG en wapens, een verkiezingsbelofte van ArtemIvanov’s partij Democratisch Nederland, onmogelijk wordt. Dit depot is bedoeld voor de toekomstige bevrijding van ons land van de ePolen.

Winstgevend
Wat zijn nu de feiten? Het eerste feit is dat een groot gedeelte van de markt in handen is van het imperium van Van den Guldenweege. Dit overwicht op de markten is, volgens enkele anonieme bronnen, vooral tot stand gekomen door precies de tactiek waar Van den Guldenweege de staat nu van beschuldig😛 het verhogen van bedrijfslonen tot een niveau dat niet winstgevend is, en dus alleen bedoeld voor het werven van mensen.

Machtsmisbruik
Ten tweede is er de beschuldiging van machtsmisbruik en algehele samenzwering tegen de persoon van Van den Guldenweege. Hiervoor moet geput worden uit bronnen die niet voor het grote publiek openbaar zijn. Omdat deze bronnen van een privédeel van het regeringsforum komen, kunnen zij volgens ons Wetboek niet zonder toestemming van de betrokkene overgenomen worden. Echter, tegen het overzetten in eigen woorden bestaat geen wet.

Essentie
De essentie is als volgt: de vandaag door de Geuzenbode gepubliceerde grieven van Van den Guldenweege werden gisteravond door hem gepost op het privéforum van de regering. Van den Guldenweege beschuldigde ondermeer CP ArtemIvanov, oud-CP Daniel Parker en senator Luuklag van treiterij, oneigenlijk gebruik van (staats)bedrijven en machstmisbruik, omdat zij de lonen van de door hun beheerde (staats)bedrijven verhoogden. Van den Guldenweege voerde als bewijslast een aantal screenshots aan van de verhoogde lonen. Senator Luuklag ontzenuwde meteen de door Van den Guldenweege naar voren gebrachte feiten, door te constateren dat hier geen wetten waren overtreden, en dat Van den Guldenweege het recht niet had iemand zomaar te beschuldigen. Van den Guldenweege reageerde hierop door te dreigen dat men beter nog even kon genieten van de macht, omdat hij van plan was iedereen die hem tegenstond zeer binnenkort alle macht te ontnemen. De overige discussie was niet bijster interessant, maar CP ArtemIvanov heeft Van den Guldenweege vanmorgen ontslagen als staatssecratris, omdat deze diens gedrag, na meerdere waarschuwingen, niet langer kon tolereren.

Economische vrijheid
Welke conclusie moeten we hier nu uit trekken? Duidelijk is dat zowel Van den Guldenweege als de staat in hun recht staan wat betreft het verhogen van lonen. Deze economische vrijheid is een groot goed.

Hoor en wederhoor
Vervolgens kan dus geconcludeerd worden dat de staat of de regering geen machtsmisbruik te verwijten valt. Beide stonden immers in hun recht. Wat wel laakbaar is, is de manier waarop Van den Guldenweege deze discussie in de media brengt, zonder hoor en wederhoor toe te passen.

Tegenspraak
Bovendien heeft Van den Guldenweege de discussie aangezwengeld in een voor het grote publiek niet te bekijken forum, waardoor de eNederlandse bevolking de feiten niet zelf kan nagaan. Behalve dat dit het voor het grote publiek onmogelijk maakt zelf een mening te vormen, is het ook in tegenspraak met het partijprogramma van Van den Guldenweege’s partij, de GPN, die meer openbaarheid van zaken eist in dit soort gevallen.

Conclusie
De conclusie in deze zaak is dan ook helder: Van den Guldenweege’s handelen, vooral zijn openbaarmaking van een onvolledig verslag van de gebeurtenissen, spreekt tegen hem. Bovendien is duidelijk dat zijn ontslag als staatssecretaris van Financiën begrijpelijk is, gezien zijn onterechte beschuldigingen van zijn (voormalige) collega’s. Het debat hoort dus niet te gaan over de door de Geuzenbode gebrachte onvolledigheden, maar het openbaar en onterecht beschuldigen van mensen of instanties. En dat moet in onze democratie voorkomen en, zo nodig, bestraft worden!


Hoofdredacteur MoDDeR