Planuotas atgimimas - prasideda!

Day 1,270, 11:41 Published in Lithuania Lithuania by Lietuvos liberalu partija

Sveiki, su Jumis sveikinasi LLP partijos taryba!

Taigi, LLP (Lietuvos Liberalų partija) pradeda savo planuotajį judėjimą!!!

Per pastarąją savaitę įvygdėme šiuos dalykus:
1. Surinkome gera, politikuojančią 5 žmonių tarybą.
2. Įkūrėme kelis, labai partijai padėsiančius komitetus.
3. Pradėjome aktyvią agitacinę programą prieš ateinančius seimo rinkimus.

Ateinantys seimo rinkimai, mūsų, - LLP partijos tarybai yra labai svarbus išbandymas, kurį tikėsimės įvygdyti.---3-asis visuotinis partijos narių susirinkimas---

Šį trečiadienį (Gegužės 18d.) skelbiamas 3-asis visuotinis partijos narių susirinkimas skypėje. Šiame susirinkime bus sprendžiamos aktualios partijos problemos, taip pat nariai iš anksto pasiruošę (ir pateikę siūlymą forume) galės teikti savus pasiūlymus, kuriuos įtrauksime į darbotvarkę.

Taip pat rytoj (Gegužės 14-ąją) vakarop bus pokalbis dėl partijos PP.Kviečiame visus partiečius dalyvauti partijos veikloje!


Lietuvos liberalų partija - centro partija, vienijanti visų krypčių liberalus: socialliberalus, liberalkonservatorius, konservatyviuosius liberalus, “trečiojo kelio” liberalus. Mūsų vertybės - atsakingumas, patriotiškumas, sąžiningumas, vieningumas, solidarumas, nuoširdumas, veiklumas, veržlumas. Mūsų šūkis - “Ne tik į priekį, bet ir reikiama kryptimi”.Jeigu nori gauti tokį partiečio pasą, tai prisijunk prie mūsų, spauskite "Join".

Kodėl?

* Esame tikri liberalai, nes pritaikom liberaliąsias vertybes tiek chato, tiek erepublik aplinkoje.
* Visada sulauksi pagalbos.
* Čia žmogiškumas, supratingumas ir komandinis darbas yra svarbiausia.

Jeigu tapai mūsų partijos nariu, užpildyk šią anketą.

Mūsų forumas – LLPforumas.eu.

Taigi, mūsų, eLietuvos Liberalai juda ir artimiausiu metu jau turėtumėte įžvelgti pirmuosiu atgimimo ženklus!,

LLP Taryba