Златните еМакедонци

Day 1,248, 02:21 Published in Republic of Macedonia (FYROM) Brazil by Dom Cunha O Vader

Иако на еРепублик Македонија е само 7 месеци таа има многу јаки и храбри синови. Како млада земја имаме голема сила на военото поле. Во оваа статија ќе ви ги претставам топ десетте Златни еМакедонци.


1.
Првото место помеѓу Златните еМакедонци го завзема LazarosaMKD, кој има направено најмногу штета во војните од сите македонци. Тој има 4,749 сила, неговото воено ниво е Field Marshall** и има нанесено околу 15.240.000 штета.
2.
По него следува United Macedonia. Тој има 4,311 сила, а неговиото воено ниво е General** и има нанесено околу 6.970.000 штета.
3.
На третото место се наоѓа Ivan Vancho Makedonski. Тој има 3,575 сила, неговото воено ниво е General а има нанесено околу 5.500.00 штета.
4.
На четвртото место се наоѓа Hoban Washburne. Тој има 3,150 сила, неговото воено ниво е Colonel** а има нанесено околу 5.080.000 штета.
5.
Како златна средина помеѓу топ десетте македонци се наоѓа DexterMKD. Тој има 1,712 сила, неговото воено ниво е Colonel* а има нанесено околу 4.159.000 штета.
6.
На местото број шест се наоѓа Zukomk. Тој има 2,196, а неговото воено ниво е Colonel* и има нанесено околу 3.975.000
штета.
7.
На седмото место се наоѓа Pyosk. Toj ima 4,481 сила, а неговото воено ниво е Colonel** и има нанесено околу 3.886.000 штета.
8.
На осмото место е Slajder. Тој има 3.379 сила, а неговото воено ниво е General и има нанесено околу 3.881.000 штета.
9.
На претпоследното место помеѓу топ десетте се наоѓа Nemiemien. Тој има 2,932 сила, а неговото воено ниво е Colonel* и има нанесено околу 3.601.000 штета.
10.
На последното место помеѓу златната десетка се наоѓа Cyril of Macedon. Тој има 3,781 сила, а неговото воено ниво е Colonel** и има нанесено околу 3.237.000 штета.
П.С. Овие податоци околу нанесената штета се од последните 120 дена .
А како за крај би ве замолил за Воте за цела еМакедонија да ја види статијава а исто така и суб не би било на одмет 🙂
Shout: Златните еМакедонци http://miburl.com/glktWi