Dogodki po Evropi - italijanski da, hrvaški ne

Day 1,179, 11:00 Published in Slovenia Slovenia by Howly

S srbsko zamenjavo ozemelj oz. prečkanjem Nemčije se nam lahko v dolgoročnem pogledu obeta ofenziva na ZDA, saj ima Srbija skrite načrte prečkati Rokavski preliv ter posledično pridobiti olje v Veliki Britaniji. Načrti Srbije, so bili nekaterim jasni že ko so Srbi prišli do avstrijske regije Tyrol, možnosti so imeli prodora preko Italije, kar je bilo sprva načrtovano in kasneje se je izkazalo, da so se odločili za opcijo prečkanja Nemčije, ki jim bo posledično odprla pot do manjkajočih surovin in povsem verjetno tudi do sovražnih držav, torej si lahko obetamo mnoge epske bitke v stilu nekdanjih regij Lionking ter Hello Kitty.Srbska ekspedicija bo za prečkanje Nemčije primorana zavzeti najmanj dve regiji, kasneje bo Poljska najverjetneje prepustila trenutno okupirane regije na Nizozemskem Srbiji ter ji tako omogočila prečkanje do željenih regij. S trenutno oblikujočimi zavezništvimi se bodoča trenja že kažejo v vojni proti Braziliji, kjer so Srbi s skupno pomočjo Španije, Poljske ter Madžarske udarjali proti združenima PANAM in EDEN zavezništvima.

V Rusiji je bila vrsta regij vrnjena Ukrajini, pričakuje se nadaljvenje trening bitk in osvobajanje regij kot protiutež za preprečitev popolne okupacije te države.Na južnem koncu poteka za Slovence zanimivejša ofenziva oz. dogajanje, kjer je Slovenija nenadejano osvojila regijo Piedmont in čez 24ur nadaljevala svoj napad na Aosto. Vzrok teh napadon in nenadaljne prodiranje ima korenine v slovensko-italijanskem dogovoru, ki je bil načeloma že sprejet obojestranko. Zalomilo se je pri sprejemu tega dogovora s strani EDENa, poimensko so imeli Hrvati največ proti in so ponudili Italiji načrt kjer bi lahko prečkali italijanski škorenj ter posledično prišli do Srednje Evrope. Italija je omenjeni načrt zavrnila ter sklenila, da ta načrt ni kovan s strani EDENa temveč je le izkoriščanje Italijanov za lastne interese Hrvatov.Več informacij z italijanske strani bo znano po srečanju zavezništva EDEN, kjer se bo razglabljalo o tem problemu.

Dogovor je za Slovenijo ključnega pomena, saj nam omogoča dostop do surovin, ki jih sami v originalnih mejah NE premoremo, zatorej nam prinaša izjemne bonuse v dolgoročnem smislu, za kar se je planiralo, da ta dogovor tudi bo. Res je, da bomo prepustili Italiji Inner Carniola, ki pa to da je regija bogata z žitom, nima druge ključne vloge, Slovenija ima namreč v svojih originalnih ozemljih 2 regiji bogati z grainom in torej nam Inner Carniola ne odtegne nikakršnih bonusov. Italija z zavzetjem te regije dobi dostop do Lower Carniole, kar je ena izmed šibkosti tega dogovora, ampak na nasprotni strani Slovenija pridobi za nas ključne regije Marche, Ligurija ter Emilia-Romagna, regije bogate z oljem, ribami ter sadjem, ki jih Slovenci v originalnih regijah ne posedujemo.

S strani Slovenije in Italije je bila ideja o izmenjavi regij medsebojno prisotna že za čase prvega napada na Italijo, kjer je slovenska administracija nasprotni predlagala izmenjavo nekaterih regij za določene, pogoji so bili povsem enaki z izjemo Emilie, ki je predlog ni vseboval. Po drugem napadu, kjer je Italija bila spodvržena trojnemu napadu nekdanjih članic Phoenixa, so dogovor z nami vzeli malce bolj resno in ga posledično po večkratnih pogajanjih tekom tedna tudi sprejeli.

Razlog za slovenski napad je bila prav želja po omenjenih regijah, ki jih bomo dobili v tem dogovoru, boljših pogojev od omenjenih ne bomo dobili, kar se po večini nekateri ne zavedajo. Že v času prvega italijanskega napada smo Slovenci imeli pod okupacijo dobro polovico Italije ter smo zmagali sleherno bitko, kljub temu naša ponudba, kjer smo zahtevali le 2 regiji, ni bila sprejeta.

Sprva je bila na italijanski strani prisotna želja po nadaljevanju vojne, kjer so upali na pomoč Španije ter EDENa, ki so jo posledično tudi dobili. S Francijo so sklenili dogovor, kjer so omejili njihovo ofenzivo le na trening vojno ter sklenili dogovor z nami, s Slovenijo so sklenili oz. so načeloma imeli interes skleniti zgodovinski dogovor o menjavi regij.

Nemčija je za čase prvega napada ofenzivo vzela dokaj resno, po izgubljenih bitkah v Lombardiji so se zaradi že pred tem sklenjenega dogovora s Poljaki odločili za prekinitev vojne z Italijo. Poljaki so v zameno za nemško zavzetje ter kasnejše zavzetje Švice Nemčiji obljubili vrnitev vseh njihovih okupiranih regij z izjemo regije, ki premore aluminij.

Francozi na drugi strani so tako kot Slovenci v prvih bitkah zmagali s prepričljivo močjo, kar pa se je potem razblinilo, ko je bila poklicana mogočna EDEN armada in je ključno prisostvovala v bitki za Sicilijo, ki je nakazala, da je vsak nadaljni francoski napad usojen na neuspeh. Z vrsto porazov s strani Francije sta italijanska in francoska stran sklenila dogovor, kjer bo vojna odprt zaradi razlogov trening vojne.

Slovenija torej realistično gledano nima možnosti za celotno zavzetje Italije, pa četudi porabimo ves gold na Slovenski Banki, kar je ekonomsko nesmiselno in bo posledično povzročilo gospodarski zlom monetarnega marketa. Dogovor, ki je bil ponujen obojestransko in je bil sprejet s strani Italije in Slovenije, načeloma še ni jasno stališče EDENa.

S trenutno menjavo regij z našimi severnimi sosedi Avstrijci bo Madžarska razširila svoj vpliv vse do regije Salzburg, ki bo za te namene predana Avstriji preko uporniške vojne, kar bo omogočilo madžarsko zavzetje regije ter izjemno pomembno pridobitev na geopolitičnem položaju.

Hrvaška kletka, kakor so jo poimenovali nekateri, že vrsto mesecev onemogoča hrvaško širjenje v njim zaželjene regije. Edina racionalna in premišljena rešitev je Slovenija, kamor se ta mesec večkrat tedensko obračajo s prošnjami, občasno tudi grožnjami za prečkanje naših regij. Slovenska odločitev kar se tega tiče je dokončna in ne bomo podpirali nikakršnih prečkanj naših južnih sosedov preko našega ozemlja.

NWO naj bi načeloma začel že obstajati, formalno so skupne akcije zavezništva odaljene še nekaj mesec, med glavnimi razlogi je trenutno neenotnost članic in nejasnost katere države se bodo pridružile tej aliansi. Sloveniji več od ponudbe za pridružitev ni bilo podano, zatoej je moč sklepati, da je nerealno sklepati, da bo zavezništvo začelo obstajati kmalu, glavni primer je slovenko-italijanska vojna, kljub temu, da ste obe državi povabljeni v NWO, Slovenija s srbsko-madžarske strani, Italija s strani Španije.

Izstop iz Phoenixa


Z dokončnim propadom Phoenixa Slovenija naznanja, da zapušča omenjeno zavezništvo, ki je skrbelo za njene interese več kot leto. V zavezništvu smo delili odnose prav z vsemi državami, kasneje je Latvija zapustila alianso zaradi trenj po vojni z Litvo ter Estonijo in zatorej so se takrat dobri odnosi porazgubili z agresorsko potezo nekdanjih zaveznikov.Zavezništvo Phoenix še vedno obstaja le na papirju in ne igra neke pomembne funkcije, ki bi držalo države skupaj v neko organizirano celoto. Večina izmed držav je objavo, kjer so naznanili, da zapuščajo Phoenix objavilo že pred časom, kljub temu smo menili, da je možno neko regionalno sodelovanje preko tega zavezništva, primer Nemčije in Francije, ki se je na žal izkazal za neuspešno reševanje nekdaj največje alianse.

Financiranje vojaških enot:

Vsem vojaškim enotam, vključno z Legijo je bila oz. še bo dodeljena določena količina SIT.
Za mesečno obratovanje bodo enote prejele sledeče številke:
PVS - 12 000 SIT
Si Legija - 5250 SIT
STO - 5000 SIT+Kriza na ekonomičnem področju je po večini prizadela prav vse države v eRepubliku, glavni krivec za to je nedvomno admin, ki favorizira delo privatnikov v lastnih podjetjih in posledično uničuje konkurenčnosti. Poznani so primeri, kjer naj bi ustvarjalci igre kupovali izdelke iz trga ter povzročili precejšen presežek valute, kar je povzročilo padec valute v večini držav.

S padcem cen v Sloveniji je bil sprejet sklep, kjer bodo zvišane takse na nivo, ki naj bi omogočal normalno poslovanje slovenskih podjetnikov brez dumpinških cen s strani tujcev.

Surovine
Strinjam se, da se VAT dvigne na 15%, medtem ko bi income takso pustil na enakem nivoju kot sedaj. Uvozna taksa se bi zvišala na 50%, kot načrt za obrambo pred tujimi podjetji.

VAT: 1%
Income: 10%
Import: 50%

Hrana:
Na tem področju je trenutno dovolj samozadostnosti, zatorej ne rabimo preveliko konkurenco s strani tujih uvoznikov na slovenskem trgu, import bi bil postavljen na 50%, medtem ko bi se VAT ter income izenačili s surovinami.

VAT: 15%
Income: 10%
Import: 50%

Hiše:
Zaradi majhne proizvodnje hiš ta dejavnost trenutno nima nekega pomembnega vpliva na slovensko gospodarstvo. Uvozno takso bi bilo modro postaviti na najmanjši možni nivo in omogočiti uvoz ter posledično nižjo ceno teh produktov, income in VAT bi se enačila s taksami pri surovinah in hrani.

VAT: 15%
Income: 10%
Import: 1%

Orožja:
Z odprto vojno med Slovenijo in Italijo je smiselno pustiti uvozno takso odprto za morebitne tuje uvoznike na naš trg, kar bi ob ključnih trenutkih omogočalo nakup orožij po manjši ceni.

VAT: 15%
Income: 10%
Import: 15%

MT
S pretežno lastno produkcijo kart na trgu letalskih kart je tukaj zaloga zadostna, manjši problemi nastanejo pri pomanjkanju višjekvalitetnih podjetij v tej panogi. Import bi bilo smiselno postaviti isto kot pri orožju, saj je ob morebitnem pomanjkanju vedno priročno imeti podjetja z licencami za Slovenijo.

VAT: 15%
Income: 10%
Import: 15%

Takse niso dokončne in bodo najverjetneje spodrvržene spremembam.

Glavne strateške prioritete Slovenije so zaščita surovinskih kolonij v osrednji Italiji ter posledično izboljšanje odnosov z Italijo, kar nam bo omogočalo doloročno držanje regij. Možnosti za držanje teh regij imamo in jih bomo okupirali tudi v nadaljnje, ostale regije pri naši zahodni sosedi za Slovenijo niso pomembne.